Gemeentelijke publicaties concept-verkeersbesluiten zero-emissiezones

De hieronder genoemde gemeenten hebben hun concept-verkeersbesluit met betrekking tot de zero-emissiezones gepubliceerd. Hierop kunnen individuele bedrijven en andere stakeholders een zienswijze indienen.

TLN zal namens de sector op alle publicaties reageren in lijn met ons eerder gepubliceerde artikel.

Daarnaast wordt onder meer gelet op bereikbaarheid van bedrijfsterreinen die binnen de aangekondigde zero-emissiezone vallen.

Rotterdam: (einddatum zienswijze 29 oktober)
Maastricht: (einddatum zienswijze 2 november)
Amsterdam: (einddatum zienswijze 23 oktober)

Kijk voor meer informatie op onze website over stadslogistiek.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.