Groningen tekent voor schone binnenstad

In Groningen worden vanaf 2025 winkels, horeca, kantoren en bewoners in de binnenstad alleen nog bevoorraad door emissievrije voertuigen. In een convenant worden maatregelen genomen om onder meer zero emissie transport en cargobikes te stimuleren.

​Groningen volgt het voorbeeld van de stad Den Haag die eerder dit jaar afspraken maakte over schone bevoorrading van de binnenstad. ​

De gemeente Groningen heeft afspraken gemaakt om logistiek in de binnenstad te optimaliseren en te verduurzamen. Door de groei van de stad komt er steeds meer druk te liggen op de openbare ruimte in het centrum. Met de gemaakte afspraken moet de stad leefbaar en goed bereikbaar blijven.

In het convenant Duurzame Stadslogistiek worden naast zero emissie transport afspraken gemaakt over striktere handhaving en ontheffingsverlening en bundeling van goederen waardoor bevoorrading kan gebeuren met minder en kleinere voertuigen. Samen met de gemeente Groningen verbinden Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland, marktondernemers, Top Dutch Logistics in samenwerking met VNO-NCW MKB Noord, de Rijksuniversiteit Groningen, TLN en evofenedex zich aan deze afspraken.

Het convenant past goed binnen de duurzaamheidsvisie van TLN. Arthur van Dijk, die begin november namens TLN het convenant zal ondertekenen, is buitengewoon tevreden met de afspraken in Groningen. ‘We hebben in maart van dit jaar in Den Haag een zelfde convenant ondertekend. Heel goed dat Groningen nu volgt. Wij dragen graag bij aan schone lucht in de Nederlandse steden en ik hoop dat er nog veel steden volgen. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken in diverse steden hetzelfde zijn. Voor transportondernemers die door het hele land rijden is het ondoenlijk als ze in iedere stad met verschillende maatregelen worden geconfronteerd’, aldus de voorzitter van TLN.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie