Grotere lengte voor LZV met aerodynamische cabine

Langere en/of zwaardere vrachtauto’s (LZV’s) met een aerodynamische cabine mogen binnenkort langer zijn dan reguliere LZV’s. Na een lange lobby van de transportsector hebben RDW, politie en Prorail ingestemd met een extra lengte van 50 cm. De nieuwe voorschriften zullen na goedkeuring van de wegbeheerders in werking treden.

TLN is blij dat het nu bijna geregeld is. Samen met vrachtautofabrikant DAF is er veel tijd en energie geïnvesteerd om de LZV-wetgeving op dit punt aan te passen. De grotere toegestane lengte maakt het mogelijk om de nieuwe generatie aerodynamische en daardoor langere vrachtautocabines, zonder verlies in laadlengte, ook voor LZV’s in te zetten. Dat is goed voor het milieu en de logistiek. LZV-combinaties met de grotere lengte moeten wel aan de bestaande LZV-bestreken baan eisen voldoen.

Minder CO₂

De EU-wetgeving voor afmetingen en gewichten van wegvoertuigen biedt vrachtautofabrikanten vanaf eind 2020 meer ruimte om met meer aerodynamisch gevormde cabines te komen. Een betere stroomlijn zorgt voor een lager verbruik en dus minder CO₂-uitstoot. Ook heeft de bestuurder een beter zichtveld, waarmee de verkeersveiligheid verbetert. Daarnaast biedt de cabine meer ruimte en comfort voor de bestuurder. Vrachtautofabrikant DAF was eind 2021 het eerste merk dat vrachtauto’s met een aerodynamische cabine op de markt bracht. Inmiddels komen er steeds meer fabrikanten met aerodynamische en verlengde cabines.

Beleidsregel LZV

Voor inzet in reguliere vrachtautocombinaties vormt de verlengde cabine geen probleem. In EU-verband is geregeld dat de lengte van deze combinaties langer mag zijn dan van combinaties met een standaard cabine. In Nederland rijden inmiddels ook bijna 3.000 LZV’s rond. Veel vervoerders met nieuwe vrachtautocabines willen deze voertuigen ook in LZV’s inzetten. Dat past vaak niet binnen de wettelijke toegestane 25,25m. In de EU-wetgeving is daar niets voor geregeld. Het is aan de landen om daar zelf invulling aan te geven. In Nederland is hiervoor een aanpassing van de Beleidsregel voor LZV’s nodig. TLN heeft er samen met DAF en andere brancheorganisaties bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de RDW op aangedrongen om deze regeling aan te passen. De afspraak was om dit toe te staan, wel onder het voorbehoud dat LZV’s met een grotere lengte binnen de bestaande LZV draaicirkel blijven en dat ze in staat zijn de voor LZV’s vrijgegeven spoorwegovergangen op het LZV-wegennetwerk veilig over te steken. Dat laatste punt was een harde voorwaarde van spoorbeheerder ProRail.

Succesvolle testen Lelystad

In vervolg hierop heeft TLN samen met DAF testen laten uitvoeren op de RDW testbaan in Lelystad. De testen zijn gedaan met een LZV met een totale lengte van 25,75m (50 cm extra). De langere LZV heeft beide testen met succes doorstaan. Op basis hiervan hebben RDW, politie en ProRail ingestemd met een wijziging van de Beleidsregel. In de wijziging is vastgelegd dat LZV’s met een, volgens de EU-wetgeving, goedgekeurde verlengde cabine maximaal 50 cm langer mogen zijn dan reguliere LZV’s (25,25m). Wel moeten ze aan de bestaande LZV-bestreken baan eisen voldoen.

Het wijzigingsvoorstel moet op 28 maart a.s. formeel nog worden goedgekeurd door het landelijke Centrale Overleg Ontheffingverlening (OCOV) waar alle betrokken organisaties en ook de wegbeheerders zijn aangesloten. Kort daarna kan de nieuwe beleidsregel gepubliceerd worden en officieel in werking treden.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.