Heeft Den Bosch genoeg elektrische laadcapaciteit?

In Den Bosch spraken vrijdag 15 oktober ruim dertig partijen af om vanaf 2025 de stad vrij te maken van CO2, fijnstof en stikstof door invoering van zero-emissie stadslogistiek. TLN tekende ook hier mee. ‘De elektrische laadcapaciteit moet dan wel op orde zijn’, waarschuwt de branchevereniging.

Den Bosch is een stad met ruim 3600 handels- en horecavestigingen. De bevoorrading en afvoer van goederen vanaf die vestigingen levert veel vervoerkilometers op. Daarom was TLN één van de partijen die vrijdag de handtekening zetten en daarmee steun uitsprak voor de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek in de Brabantse hoofdstad.

Zero-emissiezone
In het Klimaatakkoord van het Rijk is afgesproken dat vanaf 2025 in 30 tot 40 gemeenten een zero-emissiezone voor stadslogistiek wordt ingevoerd. De Bossche Green Deal is een actiegericht convenant waarin de ambitie wordt uitgesproken om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van stadslogistiek. Begin 2021 heeft de gemeente besloten dat het gebied ter grootte van de huidige milieuzone voor vrachtauto’s per 1 maart 2025 als zero-emissiezone gaat gelden. Voor bestaande jonge en schone vracht- en bestelauto’s (Euro 6) geldt een landelijke overgangsregeling.

Laadpalen
TLN maakt zich zorgen over de capaciteit van de laadinfrastructuur in de nabije toekomst. Om straks succesvol in de 30 tot 40 aangewezen steden elektrische voertuigen te laten rijden, is het cruciaal dat het stroomnet het aankan. Naast het Rijk roept de branchevereniging ook gemeenten op om in samenspraak met regionale partners en netbeheerders te zorgen voor toereikende capaciteit van het energienetwerk en voor voldoende energie-laadinfrastructuur voor vrachtwagens.

Showstopper
Eerder deze week sprak Elisabeth Post op het Future of Charging Symposium 2021 over het gevaar dat onvoldoende laadvoorzieningen een showstopper kunnen worden en wat er nodig is voor het op tijd realiseren van zero emissie stadslogistiek: Laadvoorzieningen kunnen showstopper worden

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie