Hernieuwde samenwerking TLN en Zilverenkruis

Zilveren Kruis blijft de komende drie jaar intensief samenwerken met TLN en TLN Verzekeringen. Beide partijen spraken met elkaar af om intensiever samen te werken om de sector de komende jaren gezonder te maken. Onder andere door het risico op verzuim sterk terug te brengen. Een belangrijke pijler onder die gezamenlijke ambitie is een nieuw collectief zorgcontract, dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd.

De premies en voorwaarden die van toepassing zijn op dit zorgcontract zullen in het najaar bekend worden gemaakt. Het aanbod wordt via sectortafels, waar de op het collectieve contract aangesloten ondernemers voor worden uitgenodigd, verder verbeterd en meer op maat gemaakt. Vanzelfsprekend is STL hierbij ook nauw betrokken.

Belangrijkste kapitaal
Het is de laatste jaren steeds meer duidelijk geworden dat niet de panden, noch de voertuigen van de transport en logistiek ondernemers hun belangrijkste kapitaal zijn. Gelukkige en gezonde medewerkers zijn het grootste goed voor de ondernemer. Daarom is een goede zorgverzekering, waarin door aandacht voor preventie en de organisatie van goede zorg zodat het verzuim effectief wordt beheerst, cruciaal voor onze sector.

Ambitie
Om de scherpste premies, efficiëntie en goede dienstverlening voor ondernemers en werknemers te garanderen, zal in het sectorcontract door TLN en Zilveren Kruis met alle betrokken partijen worden afgestemd wie welke specifieke taken en dienstverlening het beste kan oppakken. Het achterliggend doel is de verzuimkosten in de sector substantieel te verlagen. Ook worden logische koppelingen gemaakt met andere risico’s en verzekeringen. Zo zal beter onder controle krijgen van het verzuimrisico uiteindelijk ook iets kunnen betekenen voor de noodzaak, voorwaarden en premies van verzuimverzekeringen.

TLN verzekeringen
Bij de totstandkoming van de samenwerking heeft TLN bedongen dat de nieuwe zorgmantel exclusief via TLN-Verzekeringen te krijgen zal zijn, dé gespecialiseerde risicoadviseur voor de transport en logistieke sector. Hierdoor worden de aansluiting met de cao- en overige relevante ontwikkelingen gegarandeerd en kan het casemanagement van STL efficiënt worden aangesloten. Bovendien kan het resterende verzuimrisico voor de werkgevers door TLN-Verzekeringen worden gekoppeld en desgewenst goed worden verzekerd.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord