Infrastructuurprojecten op pauze, meer truckparkings en steun voor KTO’ers

Maar liefst 17 grote infrastructuurprojecten worden op pauze gezet. Zodat er tijdelijk meer geld en tijd kan worden geïnvesteerd in bestaande onderhouds- en renovatieprojecten. Dat is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer dat onlangs werd gevoerd over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De nieuwe Tweede Kamer had nog niet eerder met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gesproken over de voortgang van grote infrastructurele projecten. Het MIRT-rapport was hier een eerste mooie gelegenheid voor. In dit ruim 400 pagina’s tellende document staan alle infrastructurele projecten van de Rijksoverheid die op de planning staan om gerenoveerd of aangelegd te worden. Ook staat erbij hoeveel geld hiervoor beschikbaar is.

Belangrijk programma

Het is een belangrijk programma voor TLN en haar leden. Omdat de uitvoering van deze projecten zorgt dat Nederland goed bereikbaar blijft. Zeker gezien de recent ingevoerde beperkingen die gelden voor diverse bruggen, viaducten en tunnels en de overlast die daarbij komt in de vorm van omrijden en snelheidsreductie, is dat hard nodig.

Het debat duurde maar liefst 7 uur en het was algauw duidelijk dat minister Harbers geen goed nieuws had voor de Tweede Kamerleden die de minister de hemd van het lijf vroegen. Door gestegen bouwkosten, personeelskrapte en de stikstofproblematiek komen nieuwe projecten nauwelijks van de grond. Daarom heeft het ministerie gekozen om de 17 grote projecten op pauze te zetten, waaronder de aanpak van de A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught, het verbeteren van de A9 bij het Rottepolderplein en het beter later doorstromen van het Knooppunt Hoevelaken bij de A1/A28. In plaats daarvan worden de hiervoor gereserveerde gelden nu dus overgeheveld naar onderhoud en renovatie van bestaande infrastructuur. Een eventuele herziening van projecten die nu op pauze worden gezet, wil de minister overlaten aan het nieuwe kabinet. Het begrip bij de linkse partijen, die liever inzetten op het verbeteren van het openbaar vervoer, voor deze zogenoemde kasschuif van aanleg naar onderhoud was groter dan bij de rechtse partijen. Deze laatste partijen bleven erop hameren dat Nederland alleen bereikbaar blijft door ook nieuwe wegen aan te leggen. Of zoals een Kamerlid het zei: ‘Nederland is het zat om in de file te staan en snakt naar perspectief.’

Extra truckparkings

Ook werd in het overleg, mede door het contact tussen TLN en enkele Kamerleden, aandacht gevraagd voor het tekort aan truckparkings en de noodzaak van een app om een plek te reserveren. De minister erkende dat extra truckparkings broodnodig zijn. Zo heeft het ministerie voor 5 nieuwe locaties EU-subsidie aangevraagd en is er toestemming gegeven voor een pilot in Limburg om ontsluiting van de truckparking via de toerit van een verzorgingsplaats mogelijk te maken. Dit kan 800 extra plekken opleveren. Ook heeft het ministerie haar steun uitgesproken voor een initiatief van Duitsland om vlak over de grens bij Arnhem/Zevenaar een parkeerterrein voor 75 tot 225 trucks te realiseren.

Verder is het ministerie in gesprek met corridorpartners, de bestuurlijke partners langs de grote goederencorridors. Om te kijken waar op bedrijventerreinen nog aanvullende parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden, zoals bij Tilburg. Over de reseveringsapp liet de minister weten dat nog niet alle truckparkings hun data aanleveren en dat het ministerie daar nu bovenop zit. En dat het als het nodig is handhaving gaat inzetten om die data beschikbaar te krijgen. Zodat een marktpartij aan de slag kan om die app te ontwikkelen.

Steunmaatregelen voor KTO’ers

Tot slot werd door de Tweede Kamer gevraagd of de minister bereid is een mkb-loket of expertisecentrum in te richten om zo de verschillende steunmaatregelen voor KTO’ers beter inzichtelijk te maken. De minister vertelde dat zij de subsidieregeling AanZET voor de aanschaf van zero-emissievervoer alvast goed weten te vinden. Op dit moment bereidt het ministerie een subsidieregeling voor laadinfrastructuur voor. Hiervoor wordt bij de uitwerking gewerkt aan een ondersteuningsloket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om kleine ondernemers op weg te helpen. Voor de gevallen waar de informatie van het loket niet toereikend is, zit er in de regeling ook nog een subsidie voor maatwerkadvies over laadinfrastructuur.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.