Kamer deelt zorgen van TLN rond afsluiting N9

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex zijn blij met de Kamervragen van CDA-Kamerlid Harmen Krul over de impactvolle gewichtsbeperking op de N9. Naar aanleiding van de zorgen die de ondernemersverenigingen in de media hebben geuit heeft Kamerlid Krul de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevraagd over onder andere de duur en de impact van de beperking.

Vanwege een kapotte duiker wordt er op de N9 een gewichtsbeperking ingesteld van 7 ton maximale aslast van het kruispunt Huiswaarderweg (N245) tot het volgende kruispunt met de Kogendijk (afslag Bergen). In combinatie met de gewichtsbeperking op het viaduct A7 Purmerend betekent dit dat twee van de drie belangrijke verkeersaders (noord-zuid) een gewichtsbeperking hebben en daarmee het goederenvervoer moet omrijden met alle gevolgen van dien.

Afgelopen week is er vanuit TLN en evofenedex verschillende keren aandacht gevraagd voor deze beperking op een van de belangrijke en schaarse noord-zuid verbindingen van de provincie Noord-Holland. Via de eigen mediakanalen en via een artikel in het Noordhollands Dagblad, waar ook ondernemers aan het woord kwamen, lieten de ondernemersverenigingen van zich horen.

‘Het is goed dat er vanuit de Kamer wordt gevraagd naar opties om sneller het nodige onderhoud en de werkzaamheden te kunnen verrichten. Wanneer er strenge beperkingen op belangrijke wegen komen vanwege defecte ‘duikertjes’, is het van groot belang om snel (nood)oplossingen klaar te hebben en de verschillende scenario’s van tevoren uit te denken’, aldus Wessel Deelstra, public affairs adviseur van TLN. ‘Het CDA-Kamerlid benadrukt gelukkig ook de onwenselijke neveneffecten van langdurige omleidingsroutes, zoals onveilige verkeerssituaties en de economische schade.’

TLN en evofenedex zijn benieuwd naar de beantwoording door de minister en denken graag met Rijkswaterstaat mee om zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.