Maastricht en Rotterdam publiceren als eerste gemeenten definitief verkeersbesluit zero-emissiezone

Recent hebben Maastricht en Rotterdam als eerste Nederlandse gemeenten hun definitieve verkeersbesluit voor de zero-emissiezone stadslogistiek, inclusief ontheffingenbeleid gepubliceerd. De zero-emissiezone wordt in deze beide gemeenten ingevoerd vanaf 1 januari 2025.

Beide gemeenten hebben in 2021 de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek ondertekend en in september 2023 een ontwerp verkeersbesluit opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden konden vervolgens hierop hun zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in beide definitieve verkeersbesluiten en zijn belangrijke input geweest voor het ontheffingenbeleid.

De komende tijd zullen meer steden een definitief verkeersbesluit nemen tot invoering van een ZE-zone. Voor TLN is het van belang dat alle steden die een ZE-zone willen invoeren de landelijk afgesproken uniforme toegangsregels volgen. Maastricht en Rotterdam volgen deze toegangsregels. Een overzicht van alle steden die een ZE-zone invoeren, inclusief invoerdatum, is hier te vinden.

Meer informatie over de contouren van de zero-emissiezones, ontheffingen en eventuele mogelijkheid tot beroep is te vinden via:
Maastricht: Gemeenteblad 2024, 186304 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
Rotterdam: Gemeenteblad 2024, 190099 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.