Maastricht: subsidieregeling Duurzame Mobiliteit

De gemeente Maastricht heeft recent de subsidieregeling Duurzame Mobiliteit gepubliceerd. Deze is uitsluitend bedoeld voor MKB-bedrijven (en zzp'ers) gevestigd in Maastricht.

De gemeentelijke subsidie is bedoeld voor:

  • De zakelijke aanschaf een LEV (Light Electric Vehicle) of nieuwe elektrische bestelbus.
  • Laadinfrastructuur voor het opladen van bedrijfsvoertuigen.
  • Het afsluiten van een zakelijk abonnement om gebruik te maken van een logistieke hub voor bundeling van vervoer en distributie van goederen en/of afval.

Klik hier voor meer informatie/aanvragen.

Aanvragen kan tot 31 december 2025. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Wees er daarom snel bij.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.