Maatregelen stroomnet van belang voor transport- en logistieke sector

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt met maatregelen om de stroomvraag op piekmomenten te verminderen. Zo wil hij grootverbruikers verplichten om mee te werken aan congestiemanagement zodat er voor de korte termijn meer ruimte ontstaat om te voldoen aan de oplopende energievraag van huishoudens en bedrijven. De aanpak van Jetten biedt mogelijkheden voor de transport- en logistieke sector die juist op korte termijn netverzwaringen nodig heeft voor de bevoorrading van zero-emissiezones.

De elektrische vrachtauto’s voor stedelijke distributie worden tijdens de nacht opgeladen voor de volgende dag. Daarmee benutten de distributiebedrijven de daluren van het stroomnet. Het nieuwe signaal van Jetten in een brief aan de Tweede Kamer onderstreept voor TLN dat de maatregelen ook direct ruimte moeten creëren voor de netverzwaring die de transport- en logistieke bedrijven nodig hebben voor stedelijke distributie in de zero-emissiezones. Wettelijke verplichtingen vergen de vereiste randvoorwaarden.

Voorrang netverzwaring transportbedrijven noodzakelijk

In ruim 30 grotere steden in Nederland worden vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezones van kracht. Voor de desbetreffende bedrijven geldt daardoor dat elke nieuwe vrachtauto’s vanaf nu elektrisch dient te zijn.

TLN vindt het belangrijk dat die afspraken onveranderd plaatsvinden omdat er al veel bedrijven aan de slag gegaan zijn met voorbereidingen en investeringen om deze klimaatambitie te realiseren. Daar staat tegenover dat het voor ondernemers natuurlijk wel mogelijk moet zijn om te voldoen aan de gestelde eisen. Dat betekent dat transport- en logistieke bedrijven in stedelijke distributie op tijd over de vereiste netaansluiting moeten beschikken om de afgesproken ambities te kunnen waarmaken.

Kanttekeningen

Naast de goede voornemens, heeft TLN ook nog kanttekeningen bij de maatregelen van Jetten. In eerste instantie is het de vraag of bedrijven die 24 uur, zeven dagen per week het volledige energiecontract nodig hebben voor hun bedrijfsactiviteiten, nu daar financieel de dupe van mogen worden. Daarnaast blijft onduidelijk tot wanneer de maatregelen nodig zijn en of die voldoende ruimte gaan bieden. Tenslotte maakt Jetten niet duidelijk wanneer de vereiste netverzwaring gereed is voor de toekomstige stroomvraag.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.