Meerderheid Tweede Kamer voor aanpak A12 Gouwe-Oudenrijn en versnelling knooppunt Hoevelaken

Vlak voor het reces heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer minister Cora van Nieuwenhuizen aangespoord om meer onderzoek te doen naar de aanpak van het knelpunt A12 Gouwe – Oudenrijn. Ook stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een snellere aanpak van knooppunt Hoevelaken.

Deze twee knooppunten, de A12 Gouwe-Oudenrijn en knooppunt Hoevelaken, staan ook in de Economische Wegwijzer van TLN en evofenedex, die vorige week is verschenen (zie ook onderaan dit bericht). In aanloop naar het halfjaarlijkse infrastructuurdebat in de Tweede Kamer pleitte TLN samen met evofenedex om te blijven investeren in de belangrijkste transportroutes (Investeer in transportroutes met een groot economisch belang). De economische schade van files voor het vrachtverkeer bereikte in 2019 een recordhoogte van 1,5 miljard euro.

A12 Gouwe-Oudenrijn
Kamerleden Remco Dijkstra (VVD), Roy van Aalst (PVV), Wytske Postma (CDA) en Chris Stoffer (SGP) constateerden tijdens het infrastructuurdebat dat de A12 tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Oudenrijn een drukke verkeersader is in het midden van de Randstad en dat deze bovenaan prijkt in de top van fileknelpunten. Daarom dienden zij gezamenlijk een motie in, deze motie is nu aangenomen.

Al jaren staat de A12 Gouwe-Oudenrijn in de top-5 van duurste files voor het vrachtverkeer. Er is momenteel echter onvoldoende geld beschikbaar om dit knelpunt aan te pakken. De Kamerleden willen dat er verder onderzoek wordt gedaan naar dit traject zodat er bij het volgende infra-overleg een besluit genomen kan worden over verdere investeringen.

Ook is er aandacht voor de realisatie van de Bodegravenboog als oplossing voor de onvolledige aansluiting tussen de A12 en de N11 bij Bodegraven. TLN maakt zich samen met de provincie Zuid-Holland, de Regio Midden-Holland, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de gemeente Alphen aan den Rijn en VNO-NCW sterk voor deze oplossing.

Knooppunt Hoevelaken
Kamerleden Dijkstra, Postma en Stoffer dienden tijdens het infrastructuurdebat tevens een motie in waarin zij het kabinet oproepen om zo snel mogelijk te beginnen met de daadwerkelijke aanpak van knooppunt Hoevelaken. De start van de aanpak van knooppunt Hoevelaken staat pas gepland voor 2024. De Kamerleden willen deze aanpak versnellen omdat het tracébesluit binnenkort wordt genomen.

TLN onderschrijft het belang van een snellere aanpak van knooppunt Hoevelaken. De aanpak van knooppunt Hoevelaken zal de robuustheid van het wegennetwerk rondom Amersfoort sterk verbeteren en bijdragen aan een betere doorstroming op de belangrijke verkeersaders A1 en A28. Nu staat het traject tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld nog in de top-20 van duurste files voor het vrachtverkeer in 2019.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid