Minister Van Nieuwenhuizen: snel in gesprek over N35

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil snel in gesprek met de provincie Overijssel over de N35. TLN is tevreden met de toezegging, maar blijft aandringen op een snelle aanpak van de Rijksweg.

Transport en Logistiek Nederland pleit samen met andere brancheorganisaties al een langere tijd voor de aanpak van de N35 (TLN uit zorgen over voortgang aanpak N35). In een recente brief (20200617 Brief Uitbreiding Rijksweg N35 - MKB-Nederland en VNO-NCW) aan de minister deed onder andere TLN de dringende oproep om hierover zo snel mogelijk in overleg te gaan met de provincie Overijssel.

Excuses
Tijdens het Algemeen Overleg Mobiliteit, Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) bood de minister haar excuses aan voor het uitblijven van een gesprek met de provincie. Na verschillende Kamervragen zei de minister toe dat ze nog voor de zomer contact opneemt met gedeputeerde Bert Boerman. TLN is tevreden met de toezegging, maar benadrukt nogmaals dat het ministerie werk van de N35 moet maken en dat de werkzaamheden zo snel mogelijk moeten plaatsvinden. Lees ook: Overijssel wil actie van minister voor aanpak N35.

Knelpunten
Uit een onderzoek dat IenW, samen met de provincie Overijssel, heeft laten uitvoeren naar de N35 blijkt dat de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter zijn dan gedacht. TLN is van mening dat de aanpak van de N35 met name regionaal significant bijdraagt aan de economische bedrijvigheid, en – minstens zo belangrijk – leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid