Oekraïense beroepschauffeurs aan het werk in Nederland

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Waar moet je op letten als je een vluchteling uit Oekraïne wil aannemen?

Informatie over het Oekraïens rijbewijs

  1. Met een geldig rijbewijs van Oekraïne mag je binnen de EU blijven rijden (deze documenten zijn voor 30/50 jaar afgegeven en rijbewijzen van beginnende bestuurders zijn afgegeven voor 2 jaar, maar die zijn na het verstrijken van die datum ook nog steeds geldig.
  2. Een lidstaat kan er voor kiezen om bij vermissing/diefstal een rijbewijs af te geven voor de duur dat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van toepassing is. Op het rijbewijs wordt dan bij de categorie 99..01 vermeld. Deze EU rijbewijzen komen niet voor omwisseling in aanmerking.
  3. Er zijn EU lidstaten die rijbewijzen van Oekraïne omwisselen. Je hebt dan een EU rijbewijs met code 70 achter de categorie of laatste regel waarop vermeld staat dat het is omgewisseld op basis van een rijbewijs van Oekraïne.

Wanneer mag een Oekraïense chauffeur rijden in NL?

  1. Zolang je in Nederland verblijft op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming kan je hier blijven rijden met je geldige rijbewijs van Oekraïne.
  2. Dit rijbewijs is geldig voor de duur dat het is afgegeven en komt niet voor omwisseling in aanmerking.
  3. Je mag met een EU rijbewijs die aan je is afgegeven voordat je je in Nederlands vestigde blijven rijder voor maximaal 15 jaar voor AM, A1, A2, A, B en BE gerekend vanaf de datum van afgifte en voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE, DE voor 5 jaar gerekend vanaf de datum afgifte. Als je een rijbewijs hebt die al ouder is dan de genoemde termijnen van 15 en 5 jaar, dan mag je er nog gebruik van maken voor 2 jaar gerekend vanaf de datum woonachtig in Nederland.

Normaliter komt een EU rijbewijs voor omwisseling in aanmerking, maar dus niet als er op dit rijbewijs code 99.01 staat en/of als de houder van het rijbewijs hier verblijft op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Regels voor beroepschauffeurs

Wel een Oekraïens rijbewijs, maar (nog) geen basiskwalificatie/code 95?
In Nederland hebben personen die in hier verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van Oekraïne de mogelijkheid om hun basiskwalificatie (code 95) te behalen bij het CBR. Op grond van de basiskwalificatie kan er dan bij de RDW een kwalificatiekaart worden aangevraagd. Dan kunnen ze als beroepschauffeur binnen de EU werken met hun geldige rijbewijs van Oekraïne en de EU kwalificatiekaart.

Oekraïens rijbewijs kwijtgeraakt?
Op dit moment mag er geen Nederlands rijbewijs worden afgegeven als de persoon hier verblijft op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Als dit wel mogelijk wordt, dan zullen rijbewijzen binnen de EU afgegeven op basis van 99.01 niet voor omwisseling in aanmerking komen.

Oekraïense beroepschauffeur met Pools rijbewijs
Is er een Pools rijbewijs afgegeven op grond van een omwisseling dan is de afgifte van een Nederlands rijbewijs wel mogelijk. Voor het verlengen van de categorie C is dan wel een VvG (medische keuring, verklaring van geschiktheid) noodzakelijk van het CBR. Als ook de basiskwalificatie is behaald, kan het getuigschrift vakbekwaamheid worden afgegeven op de kaart. Bij een Nederlands rijbewijs wordt dat afgegeven op het rijbewijs. Als er een EU kwalificatiekaart is afgegeven of een EU rijbewijs afgegeven met code 95, dan kan deze verlengd worden met nascholing. De nascholing mag (conform de Europese richtlijn) worden gedaan in de lidstaat waar de chauffeur woont of waar hij/zij werkt. Deze lidstaat geeft dan een kwalificatiekaart af of een rijbewijs met code 95 (Rijbewijs met code 95 kan alleen als je ook in die lidstaat werkt en woonachtig bent).

Oekraïense chauffeur met Poolse vakbekwaamheid
Er zijn verschillende documenten in situaties mogelijk met betrekking tot Poolse vakbekwaamheid (code 95):

  1. Het is een papieren nationaal document van Polen dat alleen geldig is op Pools grondgebied
  2. De kwalificatiekaart is door Polen afgegeven op basis van bijzonder verkort examen, afgegeven voor kortere duur met code 95.01 en einddatum, deze komt niet voor vervolgafgifte in aanmerking.
  3. Kwalificatiekaart afgegeven met code 95 met een einddatum (normaliter voor 5 jaar)

Het eerste document is niet geldig in de EU, nummer 2 is geldig binnen de EU voor de duur waar het voor is afgegeven en 3 is een EU erkende vakbekwaamheid afgegeven op basis van Basiskwalificatie of Nascholing. Alleen nummer 3 komt voor vernieuwing in aanmerking na nascholing, in situatie nrs 1 en 2 moet de basiskwalificatie alsnog worden behaald.

Bestuurdersattest en tachograafkaart
Wanneer je een geldig rijbewijs categorie C heeft met Code 95, kan je een bestuurdersattest aanvragen bij NIWO volgens de procedure Bestuurdersattest goederenvervoer voor niet-EU-chauffeurs. Met het bestuurdersattest kan bij het KIWA-register een bestuurderskaart/DT kaart (digitale tachograafkaart) voor niet-EU-chauffeurs worden aangevraagd. Met deze documenten voldoe je aan de rijbewijseisen die gelden voor alle beroepschauffeurs in de EU.

In loondienst: IND-sticker per 1 november 2022 verplicht
Oekraïners kunnen bij de IND een sticker of O-document aanvragen in hun paspoort. Deze sticker of O-document is het bewijs dat zij hier verblijf hebben op grond van de Richtlijn tijdelijk bescherming en daarmee toegang hebben tot onder andere de arbeidsmarkt.

Meer informatie is te lezen op de website van Rijksoverheid.

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk

De stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk ondersteunt werkgevers bij vragen over het in dienst nemen en houden van ontheemden uit Oekraïne. Hiertoe is de helpdesk NL Werkt aan werk beschikbaar. Werkgevers die vragen en opmerkingen hebben of een casus willen delen, kunnen dat per mail laten weten via info@nlwerktaanwerk.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.