Onderhoudsopgave als sleutel voor bereikbaarheid

Binnenkort mag je weer stemmen. Dit keer voor de provinciale staten in jouw provincie. Om straks de gekozen bestuurders te helpen de provincie te besturen heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) een manifest gemaakt. Hierin staan aandachtspunten en oplossingen om de maatschappelijke opgaven in jouw provincie te helpen oplossen. Met elkaar op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.

Volgens de OESO (internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) behoort onze infrastructuur tot één van de beste in de wereld. Deze positie staat onder druk omdat de meeste bruggen, sluizen en tunnels uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw komen en daarom op korte termijn aan renovatie toe zijn. Uitval en storingen zorgen voor files en omleidingen. Het vrachtverkeer lijdt jaarlijks een schade van 1,5 miljard euro door vertragingen op het hoofdwegennet.

Om de internationale en regionale concurrentiepositie van de Nederlandse transportsector te behouden moeten steden, havens en belangrijk logistiek vastgoed goed bereikbaar blijven. Om ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid gewaarborgd wordt, is interprovinciale afstemming de sleutel voor de grote onderhoudsopgave. Provincies hebben daarnaast de uitdaging om samen met andere overheidslagen en transportondernemingen samen te werken om ons land en de regio bereikbaar te houden. TLN roept de provincie daarom ook op om meer middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om de bestaande provinciale infrastructuur veilig en bereikbaar te houden.

Onze volledige inbreng voor de Provinciale Statenverkiezingen vind je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.