Oproep Mobiliteitsalliantie: ‘Houd Nederland in beweging met schone, betaalbare mobiliteit’

Mobiliteit verdient een stevige plek in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in haar Deltaplan 2035. Transport en Logistiek Nederland is onderdeel van deze alliantie, samen met 24 andere partijen die zich gezamenlijk inzetten voor betaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van mobiliteit in Nederland.

Het Deltaplan 2035 van de alliantie wordt maandag 30 oktober aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgereikt. Voorzitter van de Mobiliteitsalliantie Marga de Jager: “Met dit plan dragen we oplossingen aan voor het volgende kabinet om de bereikbaarheid van onder andere bedrijven, winkels, woningen, zorg, onderwijs en recreatie te behouden en verbeteren. Samen staan we voor de opdracht om reizen voor iedereen betaalbaar te houden en elke afgelegde kilometer een schone kilometer te maken.”

Ambitieus mobiliteitsbeleid

Ambitieus mobiliteitsbeleid vanuit de overheid en eigen initiatieven vanuit de sector maken een bereikbaar, schoon en economisch sterk Nederland mogelijk, aldus de alliantie. Een land waarin mensen kunnen meedoen. Daarom vraagt de sector het Rijk om een helpende hand en stroopt ze zelf de mouwen op. Een stabiel meerjarenbeleid is nodig.

Zonder ambitieuze keuzes valt Nederland stil en stokt de verduurzaming

De 25 partijen uit de sector waarschuwen dat Nederland stilvalt als het nieuwe kabinet er niet voor kiest Nederland bereikbaar te houden. En zonder stevig beleid voor de verduurzaming van mobiliteit, blijft deze achter bij de doelstellingen. Forse investeringen vanuit het Rijk zijn nodig.

Initiatieven en voorbeelden

Het Deltaplan 2035 bevat tal van initiatieven en voorbeelden voor beleidsmakers en werkgevers. Zo draagt de sector behalve te vragen, ook zelf stevig bij:

  • OV-bedrijven benutten hun reststroom en helpen zo netcongestie tegengaan;
  • Aangesloten partijen zoals de ANWB en Schiphol delen goede voorbeelden van slim en duurzaam beleid voor woon-werkverkeer, zoals een hogere reiskostenvergoeding voor fietsers en lopers;
  • Diverse partijen uit de alliantie dragen bij aan het ontwikkelen van multimodale hubs;
  • De alliantie kan meedenken in de slimme programmering van onderhoud, zodat het dagelijks omrijden van duizenden zware vrachtwagens over lokale wegen voorkomen wordt.

Het volledige Deltaplan is te vinden op de website van de Mobiliteitsalliantie.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.