Oudere bakwagens voorlopig nog welkom in zero-emissiezones

Op initiatief van de grotere gemeenten is besloten dat Euro-VI bakwagens met een Datum Eerste Toelating (DET) van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 én emissieklasse Euro VI een ontheffing krijgen voor de zero-emissiezones tot 1 januari 2028. Hierdoor kunnen deze oudere bakwagens voorlopig dus nog gebruikt worden in de aanstaande zero-emissiezones.

Reden voor de verandering is dat gemeenten betwijfelden of de eerder gemaakte afspraken (financieel) haalbaar zijn. Ondernemers krijgen nu langer de tijd om emissievrije voertuigen aan te schaffen of om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Universele leeftijdsgrens van 8 jaar

Bakwagens kunnen nu, net zoals trekkers, worden ingezet in de zero-emissiezones wanneer ze op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn. Toch is de situatie niet helemaal gelijk voor bakwagens en trekkers. De overgangsregeling voor de oudere bakwagens eindigt op 1 januari 2028 terwijl trekkers, net als de jongere bakwagens, zijn toegestaan tot 1 januari 2030. Dit onderscheid is gemaakt om het verschil van de aanpassingen niet te groot te maken voor transportbedrijven die al hebben geïnvesteerd in zero-emissie bakwagens op grond van de eerdere afspraken.

Duidelijkheid voorop

De oorspronkelijke overgangsregeling met het onderscheid tussen bakwagens en trekkers is in 2019 bewust gekozen. Dit gebeurde op grond van de toenmalige technische mogelijkheden en de verwachte beschikbaarheid in de markt. Hoewel de technische ontwikkelingen sindsdien snel zijn gegaan, vormt het veranderen van spelregels in zo’n late fase voor TLN een moeilijke overweging. Heel wat ondernemers hebben inmiddels investeringen gedaan op basis van de ‘oude regels’. In een transitie mogen koplopers niet kopschuw raken door wisselvallig beleid. Toch is het goed dat hierover nu duidelijkheid is voor ondernemers.

Gelijke regels in gemeenten

Sinds het begin van de ontwikkeling van zero-emissiezones benadrukt TLN dat harmonisatie belangrijk is. Gemeenten mogen hun eigen regels stellen. Maar voor ondernemers is het belangrijk om een lappendeken van toegangseisen te voorkomen. In heel wat regio’s zit het stroomnet op dit moment vol, waardoor ondernemers nog niet volledig kunnen overstappen op elektrische vrachtauto’s. TLN praat daarom met het ministerie en de gemeenten om voor zulke situaties een oplossing te vinden die alle gemeenten met een zero-emissiezone erkennen.

Start op tijd

De overeengekomen wijziging voor bakwagens is eenmalig en niet bedoeld om de overstap naar zero-emissievoertuigen onnodig te vertragen. De overgangsregeling eindigt nog steeds in alle zero-emissiezones op 1 januari 2030. Dan mogen daar alleen nog emissievrije vracht- en bestelauto’s rijden. Een tijdige voorbereiding blijft ook vanwege de druk op het elektriciteitsnet belangrijk. Inmiddels hebben 29 gemeenten bekendgemaakt dat ze een zero-emissiezone invoeren. Op opwegnaarzes.nl zie je binnenkort een actueel overzicht van alle toegangsregels.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.