Pilot met aangepaste toelatingseisen LZV-examen

Beroepschauffeurs mogen binnenkort wellicht eerder hun certificaat halen voor het mogen besturen van lange zware voertuigen (LZV). Het versoepelen van de toelatingseis voor dit examen kan zorgen voor een hogere instroom van LZV-chauffeurs en eraan bijdragen om het personeelstekort in de branche te verminderen. In overleg met partners in de sector Transport en Logistiek start het CBR met een pilot om dit te testen.

De sector transport en logistiek heeft last van het huidige economische klimaat. Ondernemers in de branche kampen onder meer met personeelstekorten. ‘Aanhoudende arbeidsmarktkrapte ondanks economische uitdagingen’, kopte het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) eind vorig jaar nog in berichtgeving rond hun meest recente sectormonitor.

Eerder behalen van LZV-certificaat

In de strijd tegen de personeelstekorten in de transport en logistiek onderzocht het CBR – op verzoek van de branche-partners – of de toelatingseisen voor het examen lange zware voertuigen (LZV) versoepeld kunnen worden. Op dit moment mogen beroepschauffeurs een LZV-examen doen, als zij minimaal vijf jaar een CE-rijbewijs (met code 95) hebben. Het CBR heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorgesteld om deze toelatingseis te verlagen naar twee jaar met een minimumleeftijd van 21 jaar. Het ministerie is akkoord met het uitwerken van een pilot, en wil een mogelijk effect op de verkeersveiligheid monitoren.

Pilot start binnenkort

Het CBR is nog in overleg met het ministerie over de ingangsdatum van de pilot. Gezien de prangende vraag vanuit de transportbranche, is het van belang dat dit op korte termijn van start gaat. Het CBR bericht over de ingangsdatum en duur van de pilot, zodra hier duidelijkheid over is.

Caroline Blom (Adviseur Strategisch Arbeidsmarktbeleid bij TLN): ‘Op initiatief van TLN begint het CBR aan een pilot om de wachttijd voor het behalen van een LZV-certificaat terug te brengen van 5 naar 2 jaar. Dat is winst voor de arbeidsmarkt, omdat chauffeurs zich nu eerder kunnen doorontwikkelen. We kunnen in de sector slimmer werken, omdat er op deze manier met minder verkeersbewegingen meer goederen worden vervoerd.’

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.