Raoul Boucke (D66) in gesprek met vier TLN-leden

De transportsector staat voor tal van uitdagingen, weet ook kandidaat-Kamerlid Raoul Boucke (D66). Bijvoorbeeld als het gaat om de gevraagde verduurzaming van het materieel. Een gesprek met vier transporteurs, allen lid van TLN, maakt duidelijk dat de wil om te verduurzamen er zeker is. Tegelijkertijd constateert Boucke dat de weerbarstige praktijk ze soms nog te veel in de weg staat.

Waardevol, noemt Raoul Boucke, kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66, de digitale ontmoeting met vier transporteurs. ‘Want we weten met z’n allen wat onze opdracht is, bijvoorbeeld als het gaat om de afgesproken verduurzaming van het transport in het kader van het Klimaatakkoord. Maar hoe we de gestelde doelen met elkaar willen bereiken, is op dit moment nog niet altijd even duidelijk. Praktijkverhalen geven dan richting. Want die maken helder waar tegenaan wordt gelopen en wat dus eerst opgelost moet worden om uiteindelijk onze gezamenlijke opdracht te kunnen vervullen.’

Heilige graal

Raymond Cools (TransMission) trapt het gesprek af door zijn dilemma te schetsen: ‘Er lijkt een ban te bestaan op diesel en hybride oplossingen als je kijkt naar wat Nederland en de Europese Unie voorstaan. Emissieloos is de heilige graag en daar is alles ook op ingericht. Dat brengt risico’s met zich mee, want het stokt de technische ontwikkeling bij bijvoorbeeld truckfabrikanten. En wijzelf zien dat hybride oplossingen zeker voor de korte termijn nog heel goed kunnen werken. Wij zijn namelijk niet alleen in de stad maar ook buiten de stad actief. Hybride voertuigen zijn daar uitermate geschikt voor. Het voorkomt bijvoorbeeld dat je aan de rand van de stad moet overslaan. Wij kunnen direct doorrijden en dat zorgt voor efficiëntie in je planning, wat ons automatisch ook duurzamer maakt. Door op onze manier te werken hebben we inmiddels zo’n 60 procent CO2 bespaard.’

Samen met verlader

Harald Lourens (Daily Logistics Group) is het met Cools eens. ‘Verduurzamen is meer dan alleen emissieloos rijden. Verduurzamen is bijvoorbeeld ook zuinig rijden. En daar slagen we in door onze chauffeurs daarin regelmatig te trainen.’ Rek ziet Lourens ook in de samenwerking met verladers. ‘De grote vraag is hoe je die meekrijgt. Nu pushen wij als vervoerder nog vaak de duurzame oplossing. Wat je eigenlijk wilt, is dat de verlader uit zichzelf meegaat in de noodzakelijk verduurzaming. Het zou mooi zijn als je samen met je verlader de business case rond weet te maken.’ Ruud Jongeneel (Jongeneel Transport) noemt nog een andere uitdaging: duurzaam materieel is duur. Hij oriënteert zich op waterstof aangedreven vervoer, maar merkt daarbij wel dat dit materieel moeilijker is rond te rekenen. ‘Vanwege het kostenplaatje duurt het gewoon langer voordat je break-even speelt, de terugverdientijd is in die zin niet vergelijkbaar met regulier materieel dat op diesel rijdt.’

‘Verduurzamen is op zich prima, zo lang dit op economisch verantwoorde wijze kan gebeuren.’

Behoefte aan duidelijkheid

Boucke reageert door te stellen dat veel situaties om een specifieke oplossing vragen. ‘Dat we moeten verduurzamen, staat niet ter discussie. Niet bij ons en ook niet in deze voorbeelden. Het is nodig om mee te kunnen blijven doen in een internationale markt. Duidelijk is wel dat we telkens naar dat eindpunt toe moeten redeneren, op basis van de specifieke situatie, en dat generieke oplossingsrichtingen dan niet altijd volstaan. Emissieloos is inderdaad het streven, maar ik kan mij goed voorstellen dat een hybride oplossing de komende jaren nog even nodig is om dat doel te bereiken.’ Arjan Maat (Maat Transport) stelt in dat kader dat er ook behoefte is aan duidelijkheid. Wordt waterstof inderdaad op termijn de leidende aandrijving? En voor welke transitiebrandstoffen wordt gekozen? ‘Ondernemers willen best ondernemen, als ze maar weten waar ze aan toe zijn. Een investering moet immers ook kunnen renderen. Natuurlijk is er altijd sprake van een bepaald ondernemersrisico, maar je bent toch op zoek naar de kaders waarbinnen je kunt redeneren. En die kaders zijn er nu nog te weinig of ze zijn te onduidelijk.’

Goede wil levend houden

Boucke denkt te begrijpen wat Maat bedoelt: ‘Er is veel in beweging, het stormt behoorlijk. Dan is het logisch dat je als ondernemer op zoek bent naar houvast. Nogmaals: duidelijk is dat we gaan voor zero-emissie. Maar de weg ernaartoe moet wel helder zijn. Want dat maakt dat je als ondernemer je nekt kunt uitsteken, je kunt onderscheiden van anderen door voorloper te zijn. Wat je in ieder geval wilt voorkomen, is dat goede wil voor de finishlijn sneuvelt.’ Lourens knikt: ‘We zijn best wel vooruitstrevend in Nederland, zeker in vergelijking met sommige andere Europese landen. Maar hoe hou je die goede wil, die drang om voorop te lopen, levend? Kijk naar Coolrail, dat jammerlijk is mislukt. Een fantastisch idee, maar gesneuveld door een gebrek aan (Europese) samenwerking. Bij te veel partijen ontbrak de wil. Doodzonde, en dat wil je voorkomen. Maar hoe doe je dat?’

‘Liefst heb ik een brede heffing, voor al het verkeer.’

Meer bewegingen

Een ander thema dat sprake komt, is de leefbaarheid in steden. De wens om tot zero-emissie stadslogistiek te komen, is voor een belangrijk deel daarop gestoeld, stelt Boucke. ‘Het gaat niet alleen om een reductie van de CO2-uitstoot, maar ook om een verbetering van de luchtkwaliteit in binnensteden. Het gaat om onze gezondheid.’ In dat kader hoopt Boucke een lappendeken aan regels te voorkomen, iets waar de vier transporteurs het erg mee eens zijn. Maat snijdt dienaangaande nog een ander punt aan: de explosieve groei van het pakketvervoer in de binnenstad. ‘Dat leidt in korte tijd tot een heel veel meer bewegingen. Moet je dat willen? En waar is het einde?’ Boucke reageert: ‘Nu met de pandemie is het misschien onvermijdelijk. Maar op termijn moeten we inderdaad met elkaar bekijken hoe we deze ontwikkeling kunnen reguleren. Daarvoor kijk ik ook naar de consument; ook die heeft hierin een verantwoordelijkheid. Misschien moeten we ze meer confronteren met de effecten van het pakketvervoer? Ze bewust maken van de gevolgen en ze ook vragen of dat pakketje inderdaad dezelfde of volgende dag al bezorgd moet worden?’

Opnieuw op de formatietafel

Het laatste onderwerp dat ter tafel komt, is de vrachtwagenheffing. Boucke hierover: ‘Gezien de huidige verhoudingen in de Kamer lijkt dit eerder een brede kilometerheffing te worden. Wat overigens niet verkeerd zou zijn.’ Waarop hij vervolgt: ‘Maar wat je nu in ieder geval ziet, is dat de vrachtwagenheffing nog niet concreet is gemaakt en dat hij zomaar opnieuw op de formatietafel kan belanden. Dat is ongewenst, want dat leidt onherroepelijk tot een vertraging. Terwijl D66 graag ziet dat de kilometerheffing zo snel mogelijk wordt ingevoerd.’

Afspraak levend houden

Zorg is ook dat de beloofde terugsluis uit de vrachtwagenheffing, bedoeld om de sector financieel te ondersteunen bij de verduurzaming, niet of later tot stand komt. Die onzekerheid is niet gewenst, beamen de transporteurs. Boucke is het daarmee eens en stelt: ‘D66 wil deze afspraak levend te houden en daar zijn meer partijen voor nodig. Mijn advies is dan ook: kom vanuit TLN met een A4 waarin dit belang wordt geduid. Dat helpt als we aan de formatietafel zoveel mogelijk partijen hierin mee willen krijgen. Dit is het moment om door te pakken, laten we daar vooral gebruik van maken.’ Of het een vrachtwagen- of kilometerheffing wordt, maakt Boucke trouwens nog wel uit. ‘Liefst heb ik een brede heffing, voor al het verkeer. Daarmee sorteer je namelijk het grootste effect en je ander gedrag forceren. Daar ga ik voor.’

‘Ik kan mij goed voorstellen dat een hybride oplossing de komende jaren nog even nodig is.’

Onderhoud snel regelen

Tot slot wordt nog stilgestaan bij het verkiezingsmanifest van TLN. Boucke kan zich goed vinden in de titel ervan: ‘Samen verduurzamen, samen verdienen’. Want de vier transporteurs hebben één ding absoluut duidelijk gemaakt: verduurzamen is op zich prima, zo lang dit op economisch verantwoorde wijze kan gebeuren. Maat noemt in het verlengde hiervan nog een zorg: het achterstallige onderhoud aan de weg en het grote aantal wegwerkzaamheden dat is aangekondigd voor de provincie Zuid-Holland. Boucke is ook hier helder: ‘In tegenstelling tot de discussie over de uitbreiding van ons wegennet, vinden we elkaar op dit onderwerp snel. Het benodigde en aangekondigde onderhoud moeten we snel en in goed overleg met elkaar regelen. Een goede infrastructuur is namelijk in ieders belang; hierin wil ik de transportsector dan ook graag faciliteren.’

‘Verduurzamen is op zich prima, zo lang dit op economisch verantwoorde wijze kan gebeuren.’
Raoul Boucke
‘Liefst heb ik een brede heffing, voor al het verkeer.’
Raoul Boucke
‘Ik kan mij goed voorstellen dat een hybride oplossing de komende jaren nog even nodig is.’
Raoul Boucke

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs