Renovatie A7 Purmerend duurt minder lang, maar levert veel hinder op

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt dat de beoogde herstelwerkzaamheden aan de A7 Purmerend voor 2024 in een korter tijdsbestek worden aangepakt. Vanaf maart 2024 zouden de werkzaamheden acht maanden in beslag nemen, maar nu blijkt dat het in ongeveer vijf maanden kan. TLN is blij dat Rijkswaterstaat met ondernemers, gemeenten, bedrijfsverenigingen uit de omgeving, en brancheorganisaties de renovatie opnieuw is gaan bekijken om de hinder van één van de belangrijkste verkeersaders van Noord-Holland te verkorten.

Vanaf eind oktober 2022 mogen er over het viaduct in de A7 bij Purmerend in beide richtingen geen voertuigen van meer dan 30 ton totaalgewicht. Bij een inspectie bleek namelijk dat de situatie nog slechter en riskanter was dan gedacht. Door Rijkswaterstaat zijn er toen omleidingsroutes ingesteld over het onderliggende wegennet. Een groot deel van het vrachtverkeer moet nu al maanden gebruikmaken van omleidingsroutes met een twee keer zo lange reistijd. De provinciale omleidingsroutes zijn niet berekend op het intensieve gebruik en zware materieel. Dit levert onveilige situaties, onbetrouwbare reistijden, veel extra kilometers en hogere kosten op. Bovendien spelen er in de regio meer problemen op het wegennet. TLN heeft veelvuldig bij Rijkswaterstaat de zorgen vanuit de transportsector kenbaar gemaakt en daar ook aandacht gevraagd voor het sneller klaar hebben liggen van (nood)oplossingen. Door de actieve lobby van transporterend Noord-Holland, ondernemers en brancheorganisaties richting Rijkswaterstaat staat het viaduct bij Purmerend hoog op de agenda en wordt er nu actie ondernomen om het project versneld uit te voeren.

Bezoek aan VSDV Transport

Demissionair minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht onlangs een bezoek aan VSDV Transport in Zwaag. Eén van de gespreksonderwerpen: de werkzaamheden aan het viaduct A7 en de daar uit voorkomende hinder voor de logistieke ondernemers. Er werd gesproken met regionale bedrijven(groepen) en de logistieke sector. Uit het gesprek bleek dat er een optie is gevonden om de verkeershinder aanmerkelijk korter te laten duren.

‘Tijdens het overleg bij VSDV bleek respect onder alle partijen om de renovatie van het viaduct A7 mogelijk te maken en daarin, waar mogelijk, samen te werken. Immers het viaduct renoveren is een feit en daarna hoeft de transportsector de komende decennia zich geen zorgen meer te maken over het viaduct’, aldus Rober van Straalen, directeur VSDV Transport.

Veel hinder door de werkzaamheden

Rijkswaterstaat verwacht in 2024 grote hinder en fors extra reistijd voor verkeer op de A7 bij Purmerend. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden loopt van april tot september 2024. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug beperkt open voor verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met versmalde rijstroken, een lagere maximumsnelheid, een gewichtsbeperking (voor vrachtwagens zwaarder dan 30 ton) en afgesloten op- en afritten van de A7 bij Purmerend. Er gaat tijdens de werkzaamheden een nieuwe gewichtsbeperking van 25 ton van kracht op de brug, waardoor er extra vrachtverkeer wordt omgeleid. Deze gewichtsbeperking geldt in ieder geval tijdens de 1e fase van de werkzaamheden. Er wordt onderzocht of de gewichtsbeperking in de 2e fase opgeheven kan worden. Rijkswaterstaat treft maatregelen om de hinder te beperken. Er wordt bijvoorbeeld grootschalig gecommuniceerd over de werkzaamheden en ingezet op thuiswerkadvies. In de loop van januari 2024 wordt duidelijk welke omleidingen worden geadviseerd, en welke alternatieve maatregelen er zijn. TLN blijft gedurende het project in nauw contact met Rijkswaterstaat over zaken als hinder, communicatie en omleidingsroutes.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.