Resultaten enquête smart tacho 2: minder dan 4% van het wagenpark geretrofit

TLN heeft eind 2023 een enquête gehouden onder de internationaal rijdende ondernemingen om te inventariseren hoe ver iedereen is met de retrofit en de voorbereidingen daarop. Ook waren we geïnteresseerd in mogelijke obstakels voor de retrofit, waar we de nodige signalen over ontvingen. Zoals te weinig beschikbare tachografen, te weinig capaciteit in de werkplaats of andere onderdelen die niet leverbaar waren. Dat baart TLN zorgen omdat er voor 19 augustus 2025 miljoenen vrachtauto’s en bussen in Europa geretrofit moeten worden. Hoeveel precies, dat is helaas onbekend.

TLN adviseert ondernemingen om niet te wachten met de retrofit tot de deadlines van 31 december 2024 (analoge en digitale tachograaf) of 18 augustus 2025 (smart tacho 1), maar deze meteen te laten doen wanneer de tachograaf voor de tweejaarlijkse ijking of APK naar de werkplaats moet. Dit scheelt kosten en helpt in de spreiding van de capaciteit in de werkplaatsen. Maar dan moet het wel mogelijk zijn.

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde ondernemingen nog geen retrofit had uitgevraagd voor het einde van 2024. Van degenen die dat wel hadden gedaan, lukte dat niet in een derde van de gevallen. Dit als gevolg van problemen met de levering van de tachograaf, de capaciteit in de werkplaats of andere problemen waardoor de retrofit niet kon plaatsvinden. TLN is geschrokken van deze uitkomst, want de tijd die nog resteert om te retrofitten wordt steeds korter. Daarom hebben we deze resultaten gepresenteerd in de IRU en bij de Europese Commissie (EC). De EC heeft de IRU daarop gevraagd deze uitvraag ook in de andere landen van de EU te doen. Daar zijn we nu mee bezig.

TLN zal binnenkort een nieuwe enquête uitzetten om te zien of er al verbeteringen gaande zijn in het proces. Als dat niet het geval is zal er actie moeten worden ondernomen door de EC om te voorkomen dat er straks voertuigen stil komen te staan.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.