Rotterdam verandert tussentijds regels voor zero-emissiezones

Bij de invoering van zero-emissie zones wil de gemeente Rotterdam vrachtauto’s tot 8 jaar oud toestaan in haar binnenstad. Eerder was voor bakwagens een termijn van 5 jaar vastgesteld. Rotterdam wil de regels veranderen en wijkt hiermee af van de landelijke afspraken en het klimaatakkoord. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers die al op de eerder gemaakte toegangsregels hadden geanticipeerd. TLN en evofenedex pleiten voor het vasthouden aan de geharmoniseerde afspraken.

Spelregels

In het Klimaatakkoord uit 2019 is vastgelegd wat de toegangsregels zijn voor de zero-emissiezones die in steden zullen worden ingevoerd. Die regels maken een onderscheid tussen trekker-opleggers en bakwagens, gebaseerd op de leeftijd van het voertuig. De leeftijd wordt bepaald aan de hand van de Datum Eerste Toelating (DET) op het kentekenbewijs. Voor bakwagens was afgesproken dat als zij op 1 januari 2025 niet ouder zijn dan 5 jaar (DET vanaf 1 januari 2020) zij tot 1 januari 2030 toegang hebben tot de zero-emissiezones. Voor alle nieuwe voertuigen (DET vanaf 1 januari 2025) geldt dat deze zero-emissie aangedreven moeten zijn in de zero-emissiezones. Dit is ook vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek die door een groot aantal gemeenten en brancheorganisaties, waaronder evofenedex en TLN, is ondertekend.

Publicatie

Enkele steden hebben een ontwerp-verkeersbesluit over de zero-emissiezones gepubliceerd. Hierop kan men een reactie indienen in de vorm van een zogeheten ‘zienswijze’. De gemeente Rotterdam heeft in haar ontwerp-verkeersbesluit opgenomen dat bakwagens met een DET vanaf 1-1-2017 (en tot en met 31-12-24) zijn toegestaan in de zero-emissiezone tot 2030. Hierdoor zou gaan gelden dat bakwagens net als trekkers op 1-1-2025 maximaal 8 jaar oud mogen zijn voor gebruik in de Rotterdamse ZE-zone. Rotterdam heeft aangegeven dat het mede afhankelijk is van de ingediende zienswijzen of deze wijziging ten opzichte van de landelijke afspraken gehandhaafd blijft.

Zorgpunten

Evofenedex en TLN vinden het voorstel van de gemeente Rotterdam zorgelijk om drie redenen.

  • Ten eerste zorgt het veranderen van de ’spelregels tijdens de wedstrijd’ voor onrust en onzekerheid onder ondernemers.
  • Verder is in 2019 is in het Klimaatakkoord gepubliceerd wat de regels zijn. Rotterdam wijkt hier nu eenzijdig van af. TLN en evofenedex hechten aan een landelijk geharmoniseerde aanpak. Een lappendeken aan regelgeving in steden bevordert de verduurzaming van logistiek in binnensteden niet: ondernemers worden niet gemotiveerd om te investeren in duurzame voertuigen als zij het risico lopen dat concurrenten alsnog met oudere dieselvoertuigen de binnenstad in mogen. Tegelijkertijd ontstaat de situatie dat je met een bakwagen van 5 tot 8 jaar oud wel toegang hebt tot de ene zero-emissiezone, maar niet in de andere.
  • Daarbij komt het derde zorgpunt: een aanzienlijk aantal ondernemers heeft al geïnvesteerd in zero-emissie bakwagens en/of in jongere EuroVI-bakwagens om hun werk in de zero-emissiezones op de juiste manier te kunnen blijven doen. Volkomen terecht zullen ondernemers die wel hebben geïnvesteerd in nieuwere of zero-emissie bakwagens aanspraak maken op compensatie, indien overheden toch besluiten om EuroVI-bakwagens met een DET tussen 1-1-2017 en 31-12-2019 toe te laten tot de zero-emissiezones tot 2030.

TLN en evofenedex zullen binnenkort hun kijk op het onderwerp onder de aandacht brengen van de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.