Roy van Aalst (PVV) in gesprek met drie vervoerders

TLN organiseert deze zomer een serie gesprekken tussen ondernemers en Tweede Kamerleden. Deze keer was het de beurt aan enerzijds Roy van Aalst (PVV) en anderzijds Arjan Maat (Maat Transport), Cees de Waard (De Waard Transport) en Ron van Kerkhoff (Martin Slangen Meubellogistiek).

De huidige coronapandemie brengt het gesprek al snel op de noodzaak om te blijven investeren. Want, zo redeneren zowel de drie vervoerders als Van Aalst, een goede crisis moet je niet verloren laten gaan. Of anders gezegd: trap niet in de val om juist nu te gaan afremmen. Immers, dat schaadt de economie alleen maar, waar investeringen de economie juist weer laten groeien.

Van Aalst noemt ons wegennet als concreet voorbeeld. Daarin is volgens hem jarenlang te weinig geïnvesteerd. Hij pleit daarom voor extra geld, structureel 1 miljard euro per jaar erbij, om aan de hand daarvan onderhoud te plegen en nieuwe trajecten aan te leggen. Hij wordt daarin gesterkt door de zogenaamde asfaltcoalitie; een meerderheid in de Tweede Kamer, bestaande uit coalitie- en oppositiepartijen, die zich blijvend inzet voor (meer) asfalt.

De vervoerders en Van Aalst vinden elkaar in de conclusie dat investeringen in ons wegennet zich uitbetalen. Structureel fileleed is een serieuze kostenpost voor vervoerders. Echter, door goederencorridors goed in te richten, profiteren niet alleen vervoerders, maar ook de BV Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector. Een win-win situatie, aldus Van Aalst.

Uitstel voor vrachtwagenheffing
Gevraagd naar zijn ideeën omtrent de vrachtwagenheffing, is Van Aalst uitgesproken: deze moet worden uitgesteld. Hij zet daarbij ook vraagtekens bij de mogelijke terugsluis van de inkomsten uit de vrachtwagenheffing naar de sector. Want die terugsluis is bedoeld om de sector te verduurzamen, maar op dit moment ziet Van Aalst nog te weinig mogelijkheden om dat op grote schaal te doen. Er is onvoldoende aanbod van duurzaam materieel en ook de benodigde laadinfrastructuur is nog niet op orde. En hij vraagt zich af of je in de huidige crisis aan vervoerders kunt vragen om te investeren in bijvoorbeeld elektrisch vervoer, in het besef dat deze aandrijving misschien niet eens toekomstbestendig is.

Truckparkings omgekeerd aanbesteden
Van Kerkhoff houdt een pleidooi voor meer beveiligde en goed uitgeruste truckparkings. Om tijdig te kunnen rusten, maar ook om fatsoenlijk te kunnen overnachten. De Waard is het met Van Kerkhoff eens, ook omdat het Mobility Package volgens hem de behoefte aan truckparkings alleen maar zal vergroten. Volgens Van Aalst wordt de wens om tot meer truckparkings te komen breed gedragen. Echter, om tot een versnelling in de aanleg van truckparkings te komen, moet de overheid het initiatief meer aan de markt overlaten. Omgekeerd aanbesteden is volgens hem dé manier om het aantal truckparkings snel toe te laten nemen. Hij vindt dat de overheid hier niet achter de tekentafel moet willen zitten. Dit moet volgens hem worden overgelaten aan ondernemers.

Muziek in de oren van Maat, die meerdere truckparkings in gezamenlijkheid beheert. Hij ziet dat gemeenten wel de overlast van trucks op bijvoorbeeld bedrijventerreinen benoemen, maar vervolgens niet naar de oplossing toewerken. Volgens hem schuiven ze de noodzakelijke besluiten liever door, en neigen ze er soms zelfs naar om vanuit Brussel toegekende subsidies voor truckparkings terug te geven, om maar geen definitief besluit te hoeven nemen. Onbegrijpelijk, vindt Van Aalst.

“Omgekeerde” modal shift
Ook als het gaat om de modal shift, waar vervoervolumes van de weg worden overgeheveld naar de binnenvaart en het spoor, zijn de meningen weinig verdeeld. Het concept is in de basis prima, maar de praktijk leert dat gecombineerd vervoer nog veel uitdagingen kent. De binnenvaart heeft het moeilijk door afnemende vrachtvolumes en lage waterstanden van de rivieren en de betrouwbaarheid van gecombineerd rail-wegvervoer legt het in deze crisistijd af tegen wegtransport. Er is eerder sprake van een omgekeerde “modal shift”. Vervoerders van tijdkritische en temperatuurgevoelige goederen worden door klanten afgerekend op kwaliteit en goede performance zonder vertragingen, merkt De Waard op. Dan biedt het wegvervoer vaak een veiliger oplossing dan onbegeleid intermodaal vervoer. Internationaal overleg is nodig om de knelpunten in het intermodaal vervoer op te lossen en verdere groei van intermodaal vervoer te bereiken, aldus De Waard.

Cirkel rond
Aan het eind maakt het gezelschap de cirkel rond door te stellen dat ‘we elkaar niet de crisis in moeten praten’. Weliswaar neemt de werkloosheid toe, en is het sentiment af en toe best wel negatief, toch zal Nederland zich redden, zo is de overtuiging. Dat heeft het verleden wel uitgewezen, zeker als er met investeringen voor wordt gezorgd dat de economie blijft draaien.

Aan een eerdere editie van de serie gesprekken Politiek & Logistiek heeft D66-Kamerlid Rutger Schonis meegedaan. Het verslag van dat gesprek vind je hier.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid