Subsidieregeling om vrachtwagens te verbinden met slimme toepassingen op de weg

Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL stelt een subsidieregeling in om vrachtauto’s te verbinden met slimme toepassingen op de weg. Deze in-truck toepassingen zijn bijvoorbeeld meldingen van incidenten of informatie van intelligente verkeerslichten (iVRI’s). Chauffeurs wiens truck met deze groeiende groep iVRI’s kan communiceren, hoeven minder vaak te stoppen en op te trekken. Dat bespaart tijd, geld en uitstoot. In totaal is 1 miljoen euro beschikbaar om meer beroepschauffeurs ‘connected’ te laten rijden.

De subsidieregeling is al in te zien. Vanaf 1 september 2022 kunnen zowel logistieke IT-leveranciers als transporteurs een aanvraag indienen.

De regeling geldt voor logistieke IT-leveranciers die de slimme toepassingen integreren in hun toepassingen en voor transporteurs die deze toepassingen gaan gebruiken. Transporteurs moeten wel gevestigd zijn in de SmartwayZ.NL-regio (provincie Noord-Brabant of Limburg) dan wel (aantoonbaar) een deel van hun klanten in de SmartwayZ.NL-regio hebben.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.slimmetoepassingentransport.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.