TLN en CBR komen met spoedprocedure

TLN biedt haar leden een maatwerkoplossing voor de problemen die zij ondervinden bij het verlengen van het rijbewijs, ontstaan door vertraging bij het CBR.

​​Recent heeft het CBR de beoordeling van de rijgeschiktheid voor beroepschauffeurs gedigitaliseerd. Omdat het CBR in deze overgangssituatie ook nog papieren formulieren verwerkt, verloopt het proces verre van vlekkeloos. Niet alle ingestuurde informatie is op tijd verwerkt in het systeem en lijkt daardoor onvindbaar. Dit leidt tot veel te lange wachttijden en soms ook tot schrijnende situaties. Chauffeurs komen dan zonder rijbewijs thuis te zitten, omdat de doorlooptijd bij het CBR te lang is.

Spoedprocedure

TLN heeft in samenwerking met het CBR een spoedprocedure bedacht voor alle casussen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent lid van TLN (vermeld uw lidnummer in het mailbericht)
  • Uw chauffeur is in oktober/november 2018 begonnen met het verlengen van het RBW, maar er is nog geen afdoende reactie ontvangen of het C-RBW verloopt binnen 10 dagen vanaf nu, maar er is nog geen afdoende reactie van het CBR ontvangen

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan heeft TLN de volgende gegevens nodig, afkomstig van of namens de betreffende chauffeur:

  • Scan van het rijbewijs
  • Scan van het medisch keuringsverslag
  • Scan van alle gevoerde correspondentie (inclusief e-mails)
  • Toestemming van de chauffeur om met de toegestuurde gegevens naar het CBR te gaan, met het doel de klacht opgelost te krijgen (noodzakelijk vanwege AVG-wetgeving)
  • Korte beschrijving van de klacht

Heeft u of een van uw chauffeurs een klacht die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan ontvangt TLN uw mailbericht, met de gevraagde informatie in de bijlagen, graag op het volgende mailadres: info@tln.nl. Vermeld alstublieft in de onderwerpregel de tekst ‘CBR-maatwerkoplossing’, de naam van de chauffeur en zijn/haar geboortedatum.

Wat als u wel TLN-lid bent, maar aan de tweede voorwaarde niet voldaan wordt?
Als het verlengingsproces na oktober/november 2018 is gestart, of de verloopdatum van het rijbewijs ligt nu nog meer dan 10 dagen verder, dan bestaat de mogelijkheid om dit met prioriteit te melden. Chauffeurs die zich melden, omdat hun rijbewijs op korte termijn dreigt te verlopen, worden door het CBR met spoed geholpen.

Meer weten?

Contact de expert

Team ledenvoordeel