AVG en privacy

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De AVG geldt in de hele Europese Unie en heeft een behoorlijke impact op de transport- en logistieke sector. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder en kan boetes of bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen.