Pand- en retentierecht

Het pandrecht en het retentierecht zijn rechten die de vervoerder enige zekerheid geven over de betaling van zijn vracht. Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, mag de vervoerder de goederen van de opdrachtgever die hij op grond van de overeenkomst onder zich heeft, onder zich houden en afgifte aan de opdrachtgever weigeren.