Transportrecht

Transportrecht gaat over regels die gelden tussen opdrachtgever, vervoerder en ontvanger bij het vervoeren van goederen. Dit kan over de weg, de zee, het spoor, de lucht of binnenwateren zijn.