TLN en evofenedex adviseren Rotterdam over problematiek Maastunnel

De Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam, waar evofenedex en Transport en Logistiek Nederland voorzitters en oprichters van zijn, heeft de gemeente Rotterdam opgeroepen om voorlopig af te zien van het verlagen van de maximale doorrijhoogte van de Maastunnel naar 3,9 meter. In plaats daarvan adviseren zij om eerst een uitgebreide informatiecampagne op te zetten om bewustwording te vergroten onder vervoerders en verladers.

Volgens de betrokken partijen is het onaanvaardbaar dat bedrijven die zich aan de regels houden benadeeld worden door gebrekkige informatie. Dit advies is nu officieel opgenomen in de beslisnota voor wethouder Karremans en ligt ter overweging op het bureau van de bestuurder. Het officiële advies is hier te lezen.

In 2022 hebben evofenedex en TLN de adviesgroep opgericht die uit diverse partners uit het bedrijfsleven en branche- en ondernemersverenigingen bestaat. De groep adviseert de gemeente Rotterdam over stadslogistiek.

Onlangs heeft de gemeente de adviesgroep betrokken bij de problematiek rond de hoogtemeldingen bij de Maastunnel, waarbij het voorstel tot verlaging van de doorrijhoogte naar voren werd gebracht.

De adviesgroep is blij dat de gemeente haar weet te vinden en heeft besloten om een zienswijze in te dienen. In plaats van directe maatregelen te nemen, adviseert de adviesgroep de gemeente om eerst te investeren in een brede informatiecampagne.

Beleidsadviseurs Lars Ahsman van evofenedex en Wessel Deelstra van Transport en Logistiek Nederland, voorzitters van de adviesgroep, benadrukken dat het belangrijk is om vervoerders en verladers bewust te maken van de hoogtemeldingen en de mogelijke gevolgen van het negeren ervan.

Bovendien kunnen ondernemersorganisaties zoals TLN en evofenedex helpen bij het communiceren met hun achterban. ‘Door middel van voorlichting en educatie kunnen we streven naar vermindering van het aantal hoogtemeldingen. Als het nodig is, kunnen we altijd nog overgaan op meer ingrijpende maatregelen,’ zegt Ahsman.

‘Directe invoering van een hoogtebeperking van minder dan 4 meter heeft gevolgen voor de efficiëntie van het goederenvervoer. Dit betekent dat vrachtwagens niet meer door de Maastunnel kunnen. Dat is nadelig voor de partijen die zich aan de hoogtemeldingsregels houden. Vervoerders worden dan gedwongen om langere afstanden af te leggen op zoek naar alternatieve routes,’ stelt Deelstra van Transport en Logistiek Nederland.

De adviesgroep gelooft dat het opzetten van een informatiecampagne een goede eerste stap is om de situatie te verbeteren en te beoordelen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Mocht de campagne niet het gewenste effect hebben, dan staat de groep open voor het bespreken van alternatieve oplossingen met de gemeente.

Meer weten?

Contact de expert

Wessel Deelstra

Adviseur Public Affairs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.