TLN hoopt op daadkrachtig kabinet

Op maandag 10 januari is het nieuwe kabinet officieel beëdigd en gepresenteerd. TLN hoopt op een daadkrachtig kabinet dat de sector transport en logistiek in staat stelt om toegevoegde waarde te blijven leveren voor de BV Nederland.

Mark Harbers is de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij zit sinds 2009 in de Tweede Kamer. In kabinet Rutte III was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nam Harbers namens de VVD deel aan het Verkiezingsdebat Duurzaam Transport van TLN en Natuur en Milieu. Ook was sprak hij tijdens het Mobiliteitsdebat over het belang van mobiliteit en goede infrastructuur in Nederland. CDA’er Vivianne Heijnen is de nieuwe staatssecretaris van het departement. Sinds 2018 is zij wethouder van de gemeente Maastricht. Daar had ze onder andere economie en arbeidsmarkt, wonen en Sociale innovatie in haar portefeuille.

Andere ministeries

Vanwege de omvang van de opgaven waar de sector transport en logistiek voor staat en de verdeling van verantwoordelijkheden onder ministers, zal TLN ook veel contact hebben met andere ministeries en bewindslieden. Onder andere met Rob Jetten (D66) als nieuwe minister van Klimaat en Energie, Hugo de Jonge (CDA), de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Christianne van der Wal, de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. Verder blijft TLN in gesprek met de ministeries van Financiën (Sigrid Kaag, D66), Economische Zaken (Micky Adriaansens, VVD) en Justitie en Veiligheid (Dilan Yesilgöz, VVD).

Toegevoegde waarde

TLN-voorzitter Elisabeth Post: ‘We staan als maatschappij en als sector transport en logistiek voor grote uitdagingen: de onderhoudsopgave van onze infrastructuur, het bereikbaar houden van ons land en de duurzaamheidstransitie. Meer dan ooit vraagt dat om een daadkrachtig kabinet en goede samenwerking tussen verschillende ministeries. Ik hoop dat dit kabinet belangrijke politieke keuzes durft te maken die nodig zijn om die uitdagingen aan te gaan. We gaan graag met de nieuwe bewindslieden in gesprek om helder te maken wat we van dit kabinet verwachten. En welke randvoorwaarden nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze sector de toegevoegde waarde kan blijven leveren voor de Nederlandse maatschappij en economie. Nu en in de toekomst.’

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.