TLN is blij met voorstel verkorten handmatige invoer voor incidentele chauffeurs

De Europese Commissie heeft een voorstel gemaakt om de administratieve last te verlichten voor chauffeurs die slechts incidenteel rijden. Zij moeten net als andere chauffeurs na de invoer van de bestuurderskaart verantwoorden wat zij in de tijd hebben gedaan toen zij niet bij het voertuig waren. Dat is nu al een hele klus, omdat de chauffeur geacht wordt voor de laatste 28 dagen aan gegevens bij zich te hebben, maar dat wordt nog erger wanneer vanaf 31 december dit jaar die periode verlengd wordt naar 56 dagen. De Europese Commissie wil dit voor deze situaties verkorten naar maximaal één week sinds het begin van de laatste wekelijkse rust.

TLN blij met voorstel Europese Commissie maar kritisch op bewoordingen. Onduidelijkheden zullen leiden tot ongelijke interpretatie, onnodige boetes en onzekerheid voor chauffeurs en ondernemingen.

Lees de volledige input van TLN (en voeg eventueel zelf ook commentaar toe!) op de ‘Have your say’ pagina van de Europese Commissie: Driver cards – manual entries to record periods away from the vehicle (europa.eu). Het is ook mogelijk zelf een reactie toe te voegen.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.