TLN kick-off van CSRD-werkgroep

Zo’n 20 TLN-leden namen op 23 mei deel aan de kick-off van de CSRD-werkgroep. Doel van deze werkgroep is om te komen tot een basisdocument waarmee logistiek dienstverleners concreet en op uniforme wijze invulling kunnen geven aan de duurzaamheidsverplichtingen die voortvloeien uit de CSRD-regelgeving.

De verwachting is dat hier de 80/20-regel opgaat: 80% van de effecten, risico’s en kansen in de CSRD-rapportage zal waarschijnlijk sectorspecifiek zijn en de overige 20% zijn klant- en/of deelmarktspecifiek.

Susanna Leemhuis, TLN-jurist, verzorgde de inleiding over de achtergronden en verplichtingen die voortvloeien uit de CSRD. Daarna nam Fred van Heerwaarden, sustainability officer bij AB Texel de aanwezigen mee in het CSRD-traject waarmee AB Texel zo’n drie jaar geleden is gestart.

Transparantie

De laatste spreker was Carol de Wit van Alfa accountants. Hij gaf aan dat met name transparantie in en de wijze waarop gegevens zijn vastgelegd bij de accountantscontrole belangrijk zijn. Zaken die in de discussie vervolgens naar voren kwamen, waren onder meer het belang van draagvlak voor dit onderwerp bij de directie van ondernemingen en het tijdig beginnen met het identificeren van de relevante ESG-aspecten en de voor jouw onderneming relevante stakeholders. ESG staat voluit voor Environmental, Social en Governance.

Als vervolg op deze kick-off sessie is afgesproken dat de werkgroep-leden op korte termijn de voor hun bedrijf relevante ESG-aspecten en stakeholders digitaal aan TLN zullen aanleveren. Op basis van deze input zal TLN een eerste aanzet voor het basisdocument opstellen. Zodat hieraan komende tijd met de werkgroep verder invulling kan worden gegeven.

Meer weten?

Contact de experts

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

Team Public Affairs

Adviseurs