TLN-leden geven commentaar op verkiezingsprogramma’s

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Politieke partijen maken in hun programma’s grootse plannen bekend voor de komende 4 jaar. HUB, het blad van en voor de leden van TLN, heeft vier TLN-leden gevraagd de verschillende verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen eens door te nemen en van commentaar te voorzien: Rico van Duivenvoorde (eigenaar Duivenvoorde Transport), Michel Wentink (algemeen directeur Noordendorp Transport), Erik Drenth (eigenaar/directeur HJD Transportservice) en Emiel Jansen (directeur Germo Logistiek).

Door de coronacrisis leek een echte verkiezingscampagne uit te blijven, maar door de val van het kabinet kwam er toch iets op gang. Verkiezingscampagne of niet, de politieke partijen maken in hun programma’s natuurlijk wel plannen voor de komende jaren. Bij alle partijen zijn er voorstellen die de transportsector raken. De vier transportondernemers reageren op standpunten die hen opvallen.

Vrachtwagenheffing

D66 wil de vrachtwagenheffing zeker tot 2030 laten gelden en de opbrengsten terugsluizen naar de transportsector. ‘Als dit plan erdoor komt, sta ik te dansen op tafel’, jubelt Emiel Jansen. ‘Bereikbaarheid is essentieel voor ons land, als we die zo op peil kunnen houden, vind ik het een geweldig idee.’ Rico van Duivenvoorde is wat terughoudender. ‘Natuurlijk is het een mooi streven, maar waarom moet die heffing er alleen voor vrachtwagens zijn? Waar blijven de overige weggebruikers in dit verhaal? Juist in de afgelopen periode hebben we gezien dat het veel helpt als er wat minder verkeer is. Tien tot twintig procent minder weggebruikers door thuiswerken en er staat geen file meer.’

We moeten slimmer gebruik maken van bestaande wegen

Rij- en rusttijden

Van Duivenvoorde is kritisch over het VVD-plan om de komende jaren in te zetten op een eenduidige interpretatie van de regels voor rij- en rusttijden. Die zou ervoor moeten zorgen dat chauffeurs overal in Europa gelijk worden behandeld. ‘Er is één Europa, horen we steeds. Wat moeten we dan met slappe praat als ‘we zetten in op’? Dit had allang geregeld moeten zijn.’ Erik Drenth is positiever: ‘Je blijft toch zien dat chauffeurs uit het voormalige Oostblok worden uitgebuit. Daar hebben wij ook last van. Je kunt daardoor niet altijd de prijs vragen die je zou móeten vragen.’

Zondags rijverbod

De SGP wil vrije rijders beschermen door het rijden op zondag te verbieden. Michel Wentink is er niet voor: ‘We leven meer en meer in een 24-uurseconomie. Dit is echt een stap terug in de tijd.’ Jansen vult aan: ‘Het zou slecht voor ons bedrijf zijn, want wij rijden 365 dagen per jaar. Dat sommige chauffeurs niet op zondag rijden, vind ik geen punt. Ieder z’n ding, je moet elkaar ook respecteren. Je moet het alleen niet gaan opleggen.’

Soms is meer asfalt echt een verbetering

Bereikbaarheid

In hun toekomstvisies zetten de politieke partijen ook in op bereikbaarheid. Ze maken wel verschillende keuzes. GroenLinks wil investeren in de fiets en het vervoer over water, maar geen nieuwe wegen aanleggen. Dat zou alleen maar tot meer files leiden. Drenth is het hier totaal mee oneens. ‘Kijk naar de A1 bij Deventer. Die bottleneck is totaal verdwenen na verbreding van de weg. Buiten dat, hoe krijg je containers op hun bestemming met een fiets?’ Van Duivenvoorde is iets genuanceerder: ‘Soms is meer asfalt echt een verbetering. De plannen om de A15 te verlengen tot de Duitse grens bijvoorbeeld. Dan hoef je niet meer die rare lus om Arnhem heen te maken.’ De VVD wil extra investeren in autowegen, maar ook in spoor-, vaar- en fietsverbindingen. ‘Je kunt niet het hele land asfalteren, we willen in het weekend tenslotte ook natuur zien’, zegt Wentink. Jansen: ‘We moeten vooral slimmer gebruikmaken van het bestaande wegennet.’

HUB 2 verkiezingen leden

V.l.n.r. Rico van Duivenvoorde, Michel Wentink, Emiel Jansen en Erik Drenth.

Elektrisch vervoer

De partijen hebben ook plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. GroenLinks wil een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s en vrachtauto’s. Jansen begint te lachen: ‘Regel het maar. De auto’s zijn er niet omdat er geen netwerk van laadstations is, maar die stations zijn er niet omdat de vrachtauto’s er niet zijn. Een klassieke kip-ei-situatie.’ Van Duivenvoorde: ‘Er is nu al een tekort aan parkeerplaatsen. Hoe moet dat als die vrachtauto’s ook nog eens bij een laadpaal moeten staan? En als waterstof toch de betere oplossing blijkt, is het ook nog een enorme kapitaalvernietiging.’

Taxi’s die pakjes bezorgen

Schone brandstoffen

De transporteurs zien meer in het idee van D66 om verplicht schone brandstoffen bij te mengen. Wentink: ‘Dat kan snel gaan en vereist geen grote ingrepen.’ Jansen: ‘Als het verplicht is, kun je eventuele kosten bovendien eenvoudiger doorberekenen aan klanten, omdat je het kunt onderbouwen.’ Het plan van de VVD om de CO2-normen ook voor bestelbussen en vrachtwagens verder te verscherpen, wordt kritisch bekeken. Van Duivenvoorde: ‘Ik denk dat we nu redelijk aan de grens zitten van de mogelijkheden van de verbrandingsmotor.’ Jansen is iets positiever: ‘Als er geen verplichting is, als het niet hóeft, dan gebeurt het ook niet.’

Pakjesvervoer

Tot slot buigen de mannen zich over een paar opmerkelijke plannen uit de verschillende programma’s. D66 wil het wettelijk mogelijk maken om pakjes en personen in dezelfde taxi te vervoeren. Drenth: ‘Moet een passagier dan wachten tot de chauffeur onderweg wat pakjes bezorgd heeft? Voor de rustige uurtjes zou je een taxi kunnen inzetten, maar voor de rest van de tijd weet ik niet of het zo’n goed idee is.’ De SGP wil webwinkels ‘een stevig bezorgingstarief’ in rekening laten brengen. Jansen: ‘De vervuiler betaalt, daar zit wel wat in.’ Wentink: ‘Ze kunnen beter zorgen dat je als klant moet betalen voor de retourzendingen.’

Auteur: Perry Snijders

TLN heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen allerlei activiteiten georganiseerd om de politiek dichter bij de ondernemer te brengen, bij Kamerleden goed voor het voetlicht te brengen wat regelgeving uit Den Haag betekent op de werkvloer voor onze leden, en gesprekken georganiseerd tussen TLN-leden en kandidaat-Kamerleden. Hier stopt het niet wat betreft TLN: we stomen door. Immers, na de verkiezingen volgt de formatietijd en uiteindelijk een regeerakkoord. TLN doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we de optimale condities creëren voor onze leden, ook in Den Haag. Kijk voor meer informatie in het dossier Verkiezingen of neem contact op met Mira Levi (team Public Affairs – Den Haag) via verkiezingen@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Ledendesk

TLN Adviseurs