Uitbreiding LZV-wegennetwerk Duitsland in aantocht

Het LZV-wegennetwerk in Duitsland wordt verder uitgebreid. Het ministerie van Milieu heeft na jaren van dwarsliggen recent ingestemd met een wetswijzigingsvoorstel hiertoe. De verwachting is dat de nieuwe wetgeving binnenkort gepubliceerd wordt en direct daarna in werking zal treden.

LZV’s of ecocombi’s vormen een belangrijk middel om het goederenvervoer over de weg milieuvriendelijker, zuiniger en efficiënter te laten plaatsvinden. In Nederland zijn er inmiddels bijna 3.000 LZV’s of ecocombi’s in gebruik. De langere en zwaardere vrachtautocombinaties zijn in Duitsland (waar ze Lang-LKW heten) sinds 1 januari 2017 onder voorwaarden toegestaan. De voorschriften zijn in speciale LZV-wetgeving vastgelegd. Hierin zijn ook de wegen opgenomen waar LZV’s mogen rijden, het zogenaamde Positivnetz. Dit netwerk bevat inmiddels vrijwel alle snelwegen in Duitsland tot aan de grensovergangen met Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en Denemarken alsmede veel belangrijke routes op het onderliggende wegennet.

Angst onterecht

Aanvragen voor nieuwe trajecten kunnen bij de betreffende deelstaat worden ingediend. Daar worden ze na geschiktheid bij het Duitse Verkeersministerie (BMDV) aangemeld. Het BMDV verwerkt de nieuwe aanvragen in een wetswijziging. Op deze manier wordt het LZV-wegennet regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt meestal een keer per jaar. De laatste (tiende) wijziging van de LZV-wetgeving dateert van 14 november 2020. Sinds midden 2021 lag er een voorstel voor een nieuwe uitbreiding van het LZV-wegennet. Deze zou aanvankelijk eind 2021 gepubliceerd worden, maar dat is vanwege verschil van inzicht over de milieueffecten tegengehouden door het ministerie van Milieu. De weigering betrof vooral angst voor een ongewenste verschuiving van vervoer over water en spoor naar de weg. Die angst bleek na onderzoek ongegrond en daarmee is de weg vrij voor een verdere uitbreiding.

200 nieuwe trajecten

TLN is blij met de komende uitbreiding. Deze bevat zo’n 200 nieuwe trajecten, met ook veel korte verbindingstukken naar laad- en loslocaties waar LZV’s nu niet mogen komen. Veel trajecten zijn ook aangevraagd door Nederlandse vervoerders die al lange tijd zitten te wachten op het moment dat ze deze ook mogen gebruiken. Dat moment komt nu eindelijk in zicht. De uitbreiding van het aantal wegen maakt de inzet van LZV’s in Duitsland ook voor meer partijen interessant. Dat is goed voor het milieu en de logistiek. Met het oog op de komende forse verhoging van de Maut biedt de inzet van LZV’s in Duitsland ook op kostenvlak grote voordelen.

14,90m oplegger

Terwijl de komende (11e) wijziging nog niet gepubliceerd is, wordt er in Duitsland al druk gesproken over de volgende wijziging van de LZV-wetgeving. Een belangrijk aspect daarbij is hoe het verdergaat met de type 1 LZV, ofwel een trekker met verlengde (14,90m) oplegger. De testperiode voor deze configuratie die op bijna alle wegen in Duitsland is toegestaan, eindigt op 31 december van dit jaar. Binnen Europa is de lange trailer niet toegestaan. Het lijkt er niet op dat dit met de komende herziening van de EU-richtlijn voor maten en gewichten gaat veranderen. Vervoerders in Duitsland willen in dat geval een verlenging van de proefperiode.

Digitale kaart en ADR

Een ander discussiepunt betreft de wens voor een digitale kaart (net als in Nederland en Vlaanderen) van het LZV-wegennetwerk. Nu moeten de gebruikers van LZV het nog doen met een PDF-document met daarop alle wegen. De Duitse transportsector pleit ook voor een vereenvoudigde procedure voor het sneller vrijgeven van nieuwe trajecten. Een andere wens betreft de volledige vrijgave van de Duitse Autobahnen voor LZV’s. Als laatste wordt gedacht om de inzet van LZV’s voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen als nagellak en verf ook toe te staan.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.