Versterken goederenvervoer bouwsteen Gelderse mobiliteitsvisie

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld. Nog voor de zomer ligt deze visie ter besluitvorming voor aan de Provinciale Staten. Het versterken van het goederenvervoer is een van de vijf bouwstenen van de nieuwe mobiliteitsvisie. Ook is er aandacht voor de realisatie van hubs en is Gelderland bereid lobby in te zetten voor knelpunten op wegen. TLN is overwegend positief over de mobiliteitsvisie, maar plaatst ook een aantal kanttekeningen.

10 miljoen voor versterken goederenvervoer, truckparkings ontbreken
De provincie Gelderland is voornemens om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen om de positie van het goederenvervoer te versterken. Gelderland wil deze middelen inzetten om de ‘Gelderse corridor’ te verbeteren, de concurrentiepositie van de ‘Logistics Valley’ te versterken en het goederenvervoer te vergroenen. TLN vindt dit positief, maar mist in de visie het belang van de aanleg van meer beveiligde truckparkings. Voldoende en veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs vergroten de verkeersveiligheid en zijn belangrijk voor de aanpak van transportcriminaliteit. Truckparkings kunnen gecombineerd worden met de aanleg van tankmogelijkheden voor duurzame brandstoffen (Clean Energy Hubs).

Zero emissie stadslogistiek: schoon en klein waar het kan, groot waar het moet
TLN is positief over de aandacht voor zero-emissie stadslogistiek en hubs in de Gelderse mobiliteitsvisie. TLN heeft als onderdeel van de Mobiliteitsalliantie opgeroepen tot de realisatie van hubs, voor personen, maar ook voor goederen. Op hubs aan de rand van de stad, of strategisch gelegen in de regio, kunnen verschillende vervoerders goederen aanleveren, die daarna gebundeld worden en op een duurzame manier de stad worden ingereden.

In de Gelderse mobiliteitsvisie staat beschreven dat de komst van hubs ook wenselijk is om goederen in kleinere en schonere voertuigen de stad in te brengen. TLN plaats hier een nuancering bij. Voor sommige logistieke stromen, zoals bijvoorbeeld de supermarktdistributie, blijven vrachtauto’s het efficiëntste transportmiddel. Voor elke volle vrachtauto zijn namelijk 13 bestelbussen nodig. Daarnaast is het van groot belang dat de provincie met netbeheerders en gemeenten werkt aan de komst van voldoende laadinfrastructuur en de bijbehorende energiecapaciteit voor vrachtauto’s. TLN ziet dat als een belangrijke randvoorwaarde voor de transitie naar zero-emissie stadslogistiek.

Herhaal succes A50 met gezamenlijke lobby voor de A15 en A1
In de mobiliteitsvisie worden diverse knelpunten voor het goederenvervoer benoemd. De A15 tussen Deil en Ochten en de A1 tussen Stroe en Apeldoorn, zijn volgens TLN de grootste knelpunten voor het goederenvervoer in de toekomst. Gelderland geeft in de mobiliteitsvisie aan een lobby te willen starten voor de realisatie van de belangrijkste opgaven en knelpunten op Gelderse wegen. TLN wordt graag betrokken bij deze lobby met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Een gezamenlijke lobby tussen bedrijfsleven, gemeenten en provincie was voor de A50 succesvol.

Verduurzaming Europese transportroutes
Ook zijn er volgens TLN kansen om Europese transportroutes (Ten-T), zoals de A15 en de A1 te verduurzamen. De grootste uitdaging voor het verduurzamen van het wegtransport ligt bij het vervoer over lange afstanden. Het is nog niet zeker welke techniek hiervoor het meest geschikt gaat zijn. Het is nodig om ruimte te bieden aan experimenten met innovatieve oplossingen, zoals een snelweg met bovenleiding (e-Highway), of het toepassen van groene waterstof. Dit vereist een goede samenwerking tussen de sector, het Rijk en decentrale overheden. Bedrijven zijn bereid te investeren in nieuwe technologieën, mits ze zelf niet alle last hoeven de dragen van het onrendabele gedeelte.

Actuele brandstofprijzen

Diesel grootverbruik

€ 1,588

Prijzen per dinsdag 25 juni 2024. Prijzen excl. BTW.

Actuele dieselprijzen in Nederland

Dieselprijs (EUR)Datum
€ 1,588dinsdag 25 juni 2024
€ 1,579maandag 24 juni 2024
€ 1,579zondag 23 juni 2024
€ 1,579zaterdag 22 juni 2024
€ 1,571vrijdag 21 juni 2024
€ 1,563donderdag 20 juni 2024
€ 1,563woensdag 19 juni 2024

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie