Vervoerders en verladers vragen Europa om strenge normen brandstofefficiëntie

Europese vervoerders, verladers en hun vertegenwoordigers, waaronder TLN, vragen de Europese Commissie om vrachtautofabrikanten een norm op te leggen voor brandstofverbruik: vrachtauto’s moeten 24 procent zuiniger worden.

​Daarnaast willen ze dat de EU fabrikanten verplicht meer zero emission-voertuigen te maken. Ondertekenaars van de brief met deze verzoeken zijn naast TLN grote verladers als Nestlé, IKEA, Heineken en Unilever. Ook grote logistieke bedrijven als DB Schenker en Vos Logistics ondertekenden de brief. De ondertekenaars achten zuinigere vrachtauto’s en meer emissieloze voertuigen noodzakelijk om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. De brief is een initiatief van Transport & Environment, een organisatie die transport duurzamer wil maken.

Halvering CO2-uitstoot in 2030

Voor de Nederlandse transportsector zouden zuinigere vrachtauto’s en meer zero emission-voertuigen flink helpen de doelen uit de duurzaamheidsvisie van TLN te behalen. TLN heeft als ambitie om de CO2-emissies van transport en logistiek in Nederland in 2030 te halveren. Met zero emission vrachtauto’s in de binnensteden en low emission voertuigen daarbuiten. Het quotum voor zero emission-voertuigen helpt bij de eerste ambitie. Zuinigere vrachtauto’s helpen bij het behalen van die tweede ambitie. Het gebruik van goede biobrandstoffen verlaagt de CO2-emissie aanmerkelijk. Wanneer de motoren ook nog eens zuiniger zijn, is er een effect dubbel.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs