Vivianne Heijnen heeft vertrouwen in zero-emissie vervoer

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft onlangs de Tweede Kamer laten weten hoe zij kijkt naar de verduurzaming van het goederenvervoer. Haar beleid is erop gericht dat 50% van alle nieuw-verkochte vrachtauto’s in 2030 een zero-emissie-aandrijving hebben. Over tien jaar verwacht zij dat alle nieuwe vrachtauto’s zero-emissie zullen zijn.

Huiswerk voor laad- en tankinfra

In haar brief gaat Heijnen in op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de emissie loze vrachtauto’s en de vereiste laad- en tankinfrastructuur. (Mobiliteitsbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal). Een belangrijk aandachtspunt dat Heijnen benoemt is het oplossen van de netcongestie. Daarnaast benadrukt zij de toepassingsmogelijkheden van waterstof in het goederenvervoer. Op dit moment is de businesscase nog onaantrekkelijk maar Heijnen voorziet een scherpe prijsdaling voor groene waterstof wanneer de productiecapaciteit een keer op orde is. Ook benoemt ze de waterstofverbrandingsmotor als prille maar interessante technologie.

Maak het mogelijk voor ondernemers

Heijnen maakt ook duidelijk dat voor de verduurzaming alle mogelijkheden nodig zijn. Haar beleid is daarom ook gericht op extra inzet van hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer. Omdat de elektrificatie van personenauto’s eerder plaatsvindt dan voor zware voertuigen zullen vrachtauto’s de komende jaren steeds meer gebruikmaken van hernieuwbare brandstoffen. Heijnen geeft aan haar inzet en de ontwikkelingen regelmatig te bespreken met de vervoersorganisaties. TLN blijft benadrukken dat voldoende geld en stroom onmisbaar zijn om de opschaling naar zero emissievervoer op tijd te kunnen realiseren. Het streven naar 16.000 zero emissie vrachtauto’s in 2030 vergt bijvoorbeeld nu effectieve oplossingen waar netcongestie de ontwikkeling blokkeert.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.