Vrijstellingsregeling C-rijbewijs elektrische bestelauto’s in mei van start

De nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s tot 4.250 kg zal, als alles volgens plan verloopt, in mei van dit jaar van start gaan. Het ministerie van IenW heeft dat bevestigd.

​​De nieuwe regeling maakt het mogelijk met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot een maximum gewicht van 4.250 kg te besturen. Normaal is daar een C-rijbewijs voor nodig. In het kader van de regeling zijn wel een aantal voorwaarden van toepassing. Zo geldt deze uitsluitend voor volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer, is het gebruik van een aanhangwagen niet toegestaan en mag er enkel in Nederland worden gereden. Tevens moet de bestuurder een aanvullende rijopleiding van tenminste 5 uur hebben gevolgd.

Hoger gewicht ​

TLN is blij met de komst van de nieuwe vrijstellingsregeling. Samen met andere organisaties is hier lang voor gelobbyd. De regeling is nodig om de invoering van volledig elektrische (nul emissie) bestelauto’s in binnenstedelijke gebieden te versnellen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Elektrische bestelauto’s hebben door het zware accupakket een veel hoger gewicht dan vergelijkbare conventionele bestelauto’s. Om tot een gelijkwaardig laadvermogen te komen, is een verhoging van het maximum gewicht tot 4.250 kg nodig. Maar dat vergt de inzet van dure en schaarse chauffeurs met een C-rijbewijs.

Samen met de veel hogere aanschafprijs zorgt dit voor een concurrentienadeel ten opzichte van conventionele bestelauto’s. Om de business case voor elektrische bestelauto’s rond te krijgen, is een vrijstelling van het C-rijbewijs hard nodig. Het past ook in de afspraken die overheid en organisaties met elkaar gemaakt hebben in het kader van het Klimaatakkoord en het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal Zes).

​Veel animo

Binnen de transportsector is er veel animo om van de nieuwe regeling gebruik te maken. Nadat Nederland in 2017 van de EU Commissie groen licht heeft gekregen, zou de regeling aanvankelijk in maart van dit jaar van start gaan. Deze datum bleek helaas niet haalbaar. Inmiddels liggen de benodigde wijzigingsbesluiten voor het aanpassen van de rijbewijsregelgeving en het arbeidstijdenbesluit (NB: elektrische voertuigen zijn in het kader van de regeling vrijgesteld van de tachograafplicht) voor advies bij de Raad van State. Daarna moeten ze nog voor goedkeuring langs de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat de wijzigingsbesluiten eind april gepubliceerd worden en in de loop van mei in werking treden.

5 uur durende rijopleiding​

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling is de verplichte 5 uur durende rijopleiding. Over de invulling hiervan vindt inmiddels druk overleg plaats tussen het CBR/CCV en overige betrokken organisaties, waaronder TLN. De opleiding, die bij erkende rijopleiders gevolgd moet worden, zal bestaan uit een theorie- en een ​praktijkdeel. Het streven is om het hele lesplan voor de opleiding half maart gereed te hebben. Daarna kunnen de rijscholen hiermee aan de slag. Bestuurders die de opleiding hebben doorlopen ontvangen een certificaat. De registratie hiervan loopt via de Green Deal ZES. Bedrijven die straks van de regeling gebruik willen maken moeten hun voertuigen ook bij deze organisatie laten registreren om aan de regeling deel te kunnen nemen.

Definitief karakter regeling ​

De einddatum voor de nieuwe vrijstellingsregeling is door de Commissie vastgesteld op 31 december 2022. Bedrijven die willen investeren in deze voertuigen hoeven zich geen zorgen te maken dat het na deze datum stopt. In de afgelopen jaren is er ook in Brussel gesproken over een mogelijke aanpassing van de rijbewijsregelgeving voor elektrisch aangedreven bestelauto’s. Dat heeft inmiddels geleid tot een aanpassing van de Europese rijbewijsrichtlijn. In de nieuwe opzet mogen lidstaten zelf bepalen of ze het gewicht voor deze categorie voertuigen (met B-rijbewijs) mogen verhogen naar 4.250 kg. Als de komende proef goed verloopt, is het aannemelijk dat deze aan het einde van de looptijd een definitief karakter krijgt.​

​​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs