Modelcontracten (TLN)

TLN heeft voor haar leden een keur aan verschillende modelcontracten opgesteld als het gaat om vervoer, logistieke dienstverlening, huur en arbeidsovereenkomsten.

Hieronder vind je alle modelovereenkomsten en -contracten op alfabetische volgorde.

Arbeidsovereenkomst regulier met toelichting

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Beëindigingsovereenkomst algemeen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Beëindigingsovereenkomst economische redenen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Beëindigingsovereenkomst na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Cessieovereenkomst

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Charterovereenkomst uitgebreid

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Charterovereenkomst vereenvoudigd

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Concept aanzeggingsbrief contract bep tijd

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Geheimhouding en non concurrentiebeding afzender vervoerder

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Geheimhouding en non concurrentiebeding vervoerder charter

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Huurkoopovereenkomst

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Huurovereenkomst trekker

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Huurverklaring 3 talen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model Bedrijfsreglement

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model studieovereenkomst ADR en scholing algemeen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model studieovereenkomst overig

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Nulurenovereenkomst met toelichting

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Oprichting vof

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Opslagovereenkomst eenvoudig

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Overeenkomst tot collegiale inleen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Overeenkomst Value Added Logistics

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Overeenkomst Value Added Logistics Engels

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Overeenkomst van geldlening

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Raamovereenkomst LSV Engels

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Raamovereenkomst LSV Nederlands

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Reclame-overeenkomst oplegger trailer

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Stallingsovereenkomst

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Stuiting verjaring vordering

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Tijdbevrachtingsovereenkomst

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Vaststellingsovereenkomst

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Vervoerovereenkomst eenvoudig

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Vervoerovereenkomst uitgebreid

Deze content is exclusief voor TLN-leden

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.