Deel N264 toegevoegd aan LZV-wegennetwerk

Goed nieuws voor LZV-vervoerders in de regio Noord-Limburg. De N264 tussen Gennep en de A73 is vrijgegeven voor LZV’s. Hiermee wordt het gebied beter ontsloten voor LZV’s.

LZV B-double Volvo Simon Loos 2021- bron The Showtruck Channel (toestemming zonder bronvermelding)

De N264 vormt de verbinding tussen de N271 en de A73. De N271 is vanaf Gennep naar het zuiden toegankelijk voor LZV’s. Het noordelijke stuk met de aansluiting naar de A73 (bij Heumen) is dat echter niet. Het betekent dat LZV’s nu van de A77 gebruik moeten maken. Voor een aantal vervoerders betekent dat omrijden met veel extra kilometers.

Sneller
TLN heeft geprobeerd het noordelijke stuk van de N271 vrij te krijgen voor LZV’s. De wegbeheerder heeft die aanvraag afgewezen omdat de route (nog) niet voldoet aan de voorwaarden voor gebruik door LZV’s. TLN heeft vervolgens de RDW gevraagd de N264 vanaf Gennep vrij te geven. Dat verzoek is wel gehonoreerd. Vervoerders in de regio kunnen nu sneller op de A73 komen. Dat is goed voor het milieu en de efficiency.

Digitale wegenkaart
De nieuwe route is formeel pas toegankelijk als deze op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen voor LZV’s van de RDW is verwerkt. De RDW heeft aangegeven dat een dezer dagen te zullen doen. De digitale wegenkaart geeft een overzicht van alle wegen waar LZV’s met ontheffing mogen rijden.