TLN Distributie

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op distributie.

De leden van de deelmarkt TLN Distributie zijn specialisten in stads- en regiodistributie. In een stadshub worden goederen van meerdere leveranciers voor één stad verzameld en vervolgens gebundeld de stad ingebracht. Regiodistributie betekent dat goederen in een centrale hub worden verzameld en vervolgens vanuit deze hub gebundeld per stad in meerdere steden worden afgeleverd met zo min mogelijk voertuigbewegingen.

Deze specialistische vervoerders bundelen de zendingen voor de Nederlandse binnensteden en werken in veel gevallen samen in netwerken zodat de steden efficiënt kunnen worden bevoorraad. Steeds meer deelmarktleden maken gebruik van zero emissie-voertuigen om de goederen de stad in te brengen, zij lopen daarmee vooruit op in het Klimaatakkoord opgenomen datum van 1 januari 2025 waarop de circa 20 grootste steden in Nederland een zero-emissiezone effectief moet zijn.

Op de TLN-kaart Stadshubs.nl staan circa 300 stadhubs, dit zijn logistiek medewerkers die bundelen èn nu al zero-emissievervoer aanbieden. Het is mogelijk te filteren op o.a. type zending, bedrijfsnaam en verzorgingsgebied. De kaart is bedoeld voor potentiële opdrachtgevers en lokale overheden.

Wat doet de deelmarkt?

Vanuit de deelmarkt TLN Distributie en het deelmarktbestuur:

 • Geven we richting aan lobby en ontwikkelingen op het gebied van stedelijke distributie;
 • Organiseren we twee keer per jaar werkbezoeken speciaal voor de deelmarktleden. Tijdens deze bezoeken is het mogelijk om te sparren over ideeën voor de toekomst en informatie met collega’s uit te wisselen;
 • Verspreiden we deelmarktspecifieke informatie via ledenberichten.

Wat speelt er in de deelmarkt?

De deelmarkt TLN Distributie zet zich in voor efficiënte, verkeersveilige en duurzame stedelijke bevoorrading. Belangrijk zijn de lobby voor geharmoniseerde regelgeving op lokaal niveau en de lobby voor ruimte voor logistiek. Actuele onderwerpen zijn onder andere de zero-emissiezones, de energietransitie, vermindering van het aantal vervoersbewegingen in binnensteden en het beter benutten van bestaande stads- en regiohubs.

Leden en bestuur

De deelmarkt Distributie heeft circa 140 leden.

De bestuursleden:

 • Arwin Brouwer (Brouwer Transport en Logistiek B.V.) – voorzitter
 • Wouter Barkman (Ampère bezorgt)
 • Edwin Beentjes (CTS Group European Distribution & Logistics)
 • Gerritjan Mulder (St. van den Brink & Zn. Transportbedrijf)
 • Priscilla de Rooy (De Rooy Transport B.V.)
 • Armand Schuffelers (ID Logistics)
 • Stephan Vonk (Vonk en Co B.V.)
 • Peter de Vries (Vos Logistics)
 • Tom Wiersma (Sanders|Fritom)
 • Theo Hagedoorn (Van Vliet Transport B.V.)
 • Anne-Marie Nelck – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Lid worden

Voor meer informatie over het (bestuurs-)lidmaatschap van deelmarkt TLN Distributie kun je contact opnemen met Anne-Marie Nelck via 088 4567142 of tlndistributie@tln.nl