Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong en afgeleide producten die niet (meer) voor menselijke consumptie zijn bestemd. Dit zijn verschillende soorten producten die voor een veelheid aan toepassingen gebruikt worden. Onder dierlijke bijproducten vallen bijvoorbeeld huiden, slachtafval, wol en beenderen. Maar het kan ook gaan om afgeleide producten/reststromen uit de levensmiddelenindustrie, zoals dierlijke eiwitten, beendermeel, afgekeurd melkpoeder etc. Deze worden op allerlei wijzen hergebruikt voor nuttige toepassingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: biovergisting, verwerking in diervoer en technische toepassingen.

Niet alle dierlijke bijproducten mogen zomaar in diervoer of in een biovergister verwerkt worden, want er kleven risico’s aan het verwerken van dierlijke bijproducten. Dat zijn risico’s ten aanzien van voedselveiligheid, milieu, dierziektes en dergelijke. Er bestaan daarom strikte voorschriften voor de distributie van deze producten.

Eisen vervoer van dierlijke bijproducten

Op hoofdlijnen gelden er bij het vervoer van dierlijke bijproducten voorschriften voor:

 • Onderneming (registratie bij NVWA)
  1. In 3 stappen registreren bij NVWA
  2. Relevant: type te vervoeren product(en) (zie NVWA overzicht van codes)

 • Voertuig

 • Registratie transport
  1. Handelsdocument Dierlijke Bijproducten
  2. Verantwoordelijkheid verlader om Handelsdocument in te vullen

 • Etikettering (op product of wagen)

 • Categorisering van dierlijk bijproduct (Cat 1/Cat 2/Cat 3)
  1. Verantwoordelijkheid verlader
  2. Categorie 1 dierlijke bijproducten zijn het meest ‘risicovol’ (bestemmingen zijn o.a. afvalverwerking, technische toepassingen). Categorie 3 dierlijke bijproducten zijn het minst ‘risicovol’ (dit is de enige categorie dierlijke bijproducten die in diervoeder verwerkt mag worden).

Voor bepaalde typen dierlijke bijproducten bestaan er uitzonderingen op bovenstaande voorschriften, bijvoorbeeld voor ‘eindeketen producten’. En er zijn ook categorieën dierlijke bijproducten waar aanvullende eisen voor bestaan, bijvoorbeeld de eis dat er naast het Handelsdocument ook een Gezondheidscertificaat met de producten meereist.

Vervoer meerdere agri-food producten

Wanneer je actief bent in meerdere domeinen (food, feed en/of dierlijke bijproducten) lees dan ook de verdiepingspagina food, feed en dierlijke bijproducten. Bij het transport van deze productgroepen bestaan er namelijk verschillen die tot verwarring kunnen leiden. Ook kunnen er voor 1 transport meerdere ‘regimes’ van toepassing zijn. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor bij het vervoer van dierlijke bijproducten die bestemd zijn voor verwerking in diervoeder. Er gelden dan zowel de eisen van diervoederwetgeving als die van dierlijke bijproductenregelgeving. Een praktisch punt is dan bijvoorbeeld dat je voor beide soorten transport dient te beschikken over een registratie bij de NVWA.

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer informatie over het vervoer van dierlijke bijproducten? Neem dan contact op met TLN.