Grotere lengte voor LZV’s met aero-cabine nu officieel toegestaan

LZV’s met een aerodynamische cabine mogen met ingang van 13 mei officieel tot 50 cm langer zijn. Nieuwe LZV jaarontheffingen worden vanaf deze dag afgegeven op basis van de aangepaste Beleidsregel voor LZV’s waarin de nieuwe voorschriften zijn opgenomen. Bestaande LZV-ontheffingen kunnen gewoon worden gebruikt. De nieuwe regels gelden ook voor deze ontheffingen.

Het is in maart op de site van TLN al aangekondigd maar het wachten was nog op de formele invoering. Daar is met de publicatie van de Wijzigingsregeling Beleidsregel keuring en ontheffingverlening op 13 mei in de Staatscourant nu invulling aan gegeven. De nieuwe regels zijn dezelfde dag in werking getreden. In de nieuwe Beleidsregel is vastgelegd dat LZV’s met een, volgens de EU-wetgeving, goedgekeurde verlengde cabine maximaal 50 cm langer mogen zijn dan reguliere LZV’s (25,25m). Wel moeten ze aan de bestaande LZV-bestreken baan eisen voldoen.

Goed voor milieu en verkeersveiligheid

TLN heeft samen met DAF en andere organisaties lang gelobbyd voor het toestaan van een grotere lengte voor LZV’s met een verlengde cabine. Zowel voor vervoerders die in deze voertuigen geïnvesteerd hebben, als voor het milieu en de verkeersveiligheid is het fijn dat dit nu geregeld is. Door de betere stroomlijn zijn LZV’s met aero-cabines zuiniger en zorgen ze voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast bieden ze de bestuurder een beter zichtveld wat goed is voor de verkeersveiligheid.

Een volgende stap is ervoor te zorgen dat LZV’s met verlengde cabine en grotere lengte ook de grens over mogen. Voor reguliere combinaties (16,5m en 18,75m) is dit Europees geregeld, maar voor de LZV moet dit via nationale wetgeving plaatsvinden. In landen als Duitsland en België is dit nog niet geregeld.

Vervoer van dieren

Met de nieuwe Beleidsregel voor LZV’s zijn ook enkele andere artikelen gewijzigd. Dit betreft onder andere de laadlengte, de definitie voor het vervoer van dieren en van lege tankcontainers. Deze wijzigingen zorgen niet voor inhoudelijke verandering ten opzichte van de oude regeling.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.