Het Centraal loket ontheffing zero-emissiezones is per 1 juli geopend

Ondernemers kunnen vanaf vandaag ontheffingen aanvragen voor de zero-emissiezones.

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat gemeenten een zero-emissiezone kunnen gaan invoeren. De eerste van deze zones gaan in circa 15 gemeenten in op 1 januari 2025. De afgelopen jaren hebben veel ondernemers stappen gezet om hun logistieke proces te verduurzamen en voor te bereiden voor de zero-emissiezones. evofenedex en TLN hebben veel ondernemers geholpen bij deze transitie. Desondanks kan het zo zijn dat, na het onderzoeken van allerlei mogelijkheden, het niet is gelukt. Hiervoor heeft het ministerie, na overleg met evofenedex, TLN, en andere partijen, een aantal ontheffingen in het leven geroepen. Via de zero emissiekentekencheck (https://kentekencheck.opwegnaarzes.nl/) kan je zien of jouw voertuig de zero-emissiezones in mag of niet.

De ontheffingen voor de zero-emissiezones kunnen vanaf 1 juli 2024 worden aangevraagd via het Centraal Loket (www.rdw.nl/ontheffing-zero-emissie). In totaal zijn er negen verschillende ontheffingen die kunnen worden aangevraagd. Er zijn zes landelijke ontheffingen en drie gemeentelijke ontheffingen. Gemeentelijke ontheffingen kunnen pas worden aangevraagd als de gemeente enkele besluiten heeft genomen en documenten heeft ondertekend. Het kan dus zo zijn dat jouw gemeente er nog niet bij staat. Evofenedex en TLN blijven erop aan dringen dat alle gemeenten dit zo snel mogelijk doen.

Landelijke ontheffingen

  • Ontheffing voor particuliere bedrijfs- en vrachtauto's
  • Ontheffing voor bedrijfs- en vrachtauto's die vanwege een handicap zijn aangepast
  • Ontheffing voor plug-in hybride vrachtauto's
  • Ontheffing voor bijzondere voertuigen met een DET tot 13 jaar oud
  • Ontheffing wegens lange levertijden
  • Ontheffing voor voertuigen die niet emissieloos verkrijgbaar zijn

Gemeentelijke ontheffingen

  • Dagontheffingen
  • Ontheffing op basis van de hardheidsclausule
  • Ontheffing voor bedrijfs- of vrachtauto's in verband met bedrijfseconomische omstandigheden

Voor meer informatie, ga naar https://www.opwegnaarzes.nl/ontheffingen

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.