Intentieverklaring voor bestuurders van zware ZE-bestelauto’s

Demissionair minister Harbers van ministerie I&W heeft met voorzitter Elisabeth Post van TLN en vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties een Intentieverklaring verkeersveiligheidswaarborgen ondertekend. Met het tekenen van deze verklaring verbindt de transportsector zich aan afspraken op het gebied van extra rijopleiding voor chauffeurs met een B-rijbewijs op ZE-bestelauto’s met een gewicht tussen de 3.500 en 4.250 kg.

De ondertekening van de Intentieverklaring maakt deel uit van de afspraken met het OM voor een verlenging van de gedoogregeling voor zware ZE-bestelauto’s tot 1 juli 2025. Zoals bekend mogen bestuurders met een B-rijbewijs nog een jaar langer met deze voertuigen rijden. Het OM heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat de verkeersveiligheid voldoende gewaarborgd is.

Het betekent dat bestuurders van deze bestelauto’s een aanvullende cursus moeten doorlopen zodat zij met de juiste vaardigheden en kennis op pad gaan, ook wat betreft rij- en rusttijden.

Aanvullende rijcursus
Om dit te borgen zal het ministerie van I&W met de logistieke sector een convenant sluiten. De aanvullende eisen onder meer voor wat betreft rijopleiding zullen hierin vastgelegd worden. Deze zal bestaan uit opleidingsmodules met een theorie en een praktijkdeel. Het totale opleidingsprogramma moet minimaal vijf uur duren. Met het tekenen van de Intentieverklaring verbindt de sector zich aan de gemaakte afspraken.

Wetgeving
Het convenant moet uiterlijk 31 december 2024, maar liefst eerder, in werking treden. De aanvullende opleidingseisen zullen gelden vanaf het moment dat het convenant er is tot het moment dat er wetgeving (AMvB) is waarmee de inzet van zware ZE-bestelauto’s tot een gewicht van 4.250 kg met B-rijbewijs permanent geregeld wordt. De ingangsdatum van deze wetgeving is voorzien op 1 juli 2025. Het is nog niet onduidelijk of de aanvullende rijopleidingseisen in de AMvB worden opgenomen.

Ter informatie bijgaand de tekst van de Intentieverklaring.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.