Plannen Europese Commissie goed voor transportsector

De Europese Commissie wil strenge normen voor het brandstofverbruik van vrachtauto’s, wil verschillende veiligheidssystemen verplicht stellen en maakt het mogelijk de elektronische vrachtbrief overal in Europa te gebruiken. TLN is blij met deze plannen.

​Die voorstellen deed de Europese Commissie vanmiddag, in het kader van het derde deel van het Mobility Package. Het is nu aan het Europees Parlement om de voorstellen te beoordelen.

Brandstofnormen vrachtauto’s

Om de verduurzaming van het wegtransport te versnellen, stelt de Europese Commissie normen voor het brandstofverbruik van nieuwe vrachtauto’s voor. Zo moeten vrachtauto’s in 2025 gemiddeld 15% minder brandstof verbruiken dan in 2019. In 2030 moeten ze 30% minder brandstof verbruiken. De regels zullen als eerste gelden voor de vier grootste categorieën vrachtauto’s, de veelgebruikte bakwagens en trekker-opleggers.

TLN is blij met deze voorstellen. Dit is goed voor het klimaat en helpt TLN-leden bij hun duurzaamheidsambities​. Een besparing op brandstof is voor transportbedrijven bovendien ook in economisch opzicht zeer welkom.

Verplichte veiligheidssystemen

De Commissie wil dat nieuwe voertuigen voorzien zijn van geavanceerde veiligheidssystemen, zoals noodremmen, systemen die de chauffeur helpen op zijn eigen rijstrook te blijven en systemen die voetgangers en fietsers herkennen. Daarbij helpt de Commissie Europese landen met het identificeren van gevaarlijke wegen, om zo gerichter te kunnen investeren in infrastructuur. TLN is blij met deze maatregelen, die de verkeersveiligheid verbeteren.

Elektronische vrachtbrieven

De Commissie stelt ook voor dat alle Europese lidstaten verplicht worden digitale transportdocumenten te accepteren. Dit is erg goed nieuws voor de Europese transportsector, vindt TLN. Dit stelt logistieke dienstverleners in staat om een enorme stap te zetten in het verder verbeteren van de efficiëntie.

Zo kunnen zij onder andere elektronische CMR-vrachtbrieven gaan gebruiken in het gehele Europese internationale vervoer. Alleen de Nederlandse transportsector kan hiermee jaarlijks al 180 miljoen euro aan administratieve lasten besparen. In de Benelux is onlangs een proef gestart om de e-CMR te gebruiken in het vervoer tussen Nederland, België en Luxemburg. Het huidige voorstel van de Europese Commissie kan een flinke boost geven aan deze pilot en zet de deur open voor het gebruik van de e-CMR tussen Nederland en Duitsland, Frankrijk en de rest van Europa.​

Zelfrijdende voertuigen

De Commissie wil ook dat Europa wereldwijd koploper wordt in de ontwikkeling en implementatie van technologie die voertuigen verbindt en automatiseert. Daarmee wil de Commissie mobiliteit efficiënter en veiliger make​n. De Commissie geeft daarbij aan rekening te houden met de sociale acceptatie van die technologie en de opleiding van chauffeurs. Ze geeft daarnaast aan rekening te houden met dit soort technologie in de wetgeving voor rij- en rusttijden. TLN diende eerder een amendement in van deze strekking; die wens van TLN lijkt dus gevolg te krijgen.

Data delen

Ten aanzien van het delen van data wil de Commissie een balans vinden tussen het delen van publieke en private data. En ze wil werk maken van het delen van data over bijvoorbeeld snelheidslimieten en verkeersregels. Ook TLN is daar voorstander van. Het waarborgen van cybersecurity en de beveiliging van toegang tot data zijn hier van groot belang.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs