eCMR

E-CMR is een belangrijke drager van informatie die breed toepasbaar is tussen ketenpartijen en andere stakeholders. De vrachtbrief beschrijft de essentie van het transport proces. Als deze basis gedigitaliseerd is via die uniforme weg dan legt dat een fundament voor allerlei andere diensten. Hier zetten we ons voor in, samen met partijen als Beurtvaartadres, Evofenedex en Topsector Logistiek.