Plannen kabinet lossen netcongestie nog niet op

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ondersteunt de ambitie van het kabinet om de noodzakelijke CO₂-reductie in de mobiliteit te bereiken. Naast investeringen in laadinfrastructuur wil de regering ook inzetten op de extra bijmenging van biobrandstoffen. TLN gaat graag met het kabinet in gesprek over werkbare afspraken voor de CO₂-reductie en dringt tegelijkertijd aan op het belang van kwaliteitseisen voor de bij te mengen biobrandstof.

Woensdag maakte het kabinet bekend dat voor het zwaar transport en vervoer van goederen er prestatieafspraken met de transportsector over het terugdringen van CO2-uitstoot worden gemaakt. Dit past goed bij de ontwikkelingen van de sector om het vervoer de komende jaren verder te vergroenen. Voor TLN is van belang dat concrete afspraken voor de sector werkbaar en haalbaar zijn.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de kwaliteit van de van biobrandstof. TLN signaleert dat vrachtauto’s steeds vaker last hebben van motorstoringen door het gebruik van biobrandstoffen. Een hogere bijmenging maakt dit risico groter. Daarom is het aanscherpen van kwaliteitseisen noodzakelijk, zodat vrachtwagens storingsvrij kunnen blijven rijden. TLN wil hierover met het Rijk in gesprek.

Voor TLN blijft het belangrijk dat er de komende tijd – naast investeringen in de laadinfrastructuur – ook wordt ingezet op het vergroten van de netcapaciteit. Om vrachtwagens op te laden moet er zowel een toereikend netwerk als voldoende laadpalen beschikbaar komen. Zolang dat niet in voldoende mate gebeurt en er daarmee door de netcongestie geen nieuwe aansluitingen mogelijk zijn, is het terugbrengen van de van CO2-uitstoot feitelijk een onmogelijke opgave.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.