Retrofit smart tacho 2 groter probleem dan introductie smart tacho 2

Door verschillende oorzaken is de beschikbaarheid van de smart tacho 2 maar mondjesmaat op gang gekomen. TLN en andere stakeholders hebben de Europese Commissie hier al eerder voor gewaarschuwd. In de aanloop naar de deadline van 21 augustus jl. voor de introductie van de smart tacho 2, zijn verschillende lidstaten zelf met oplossingen gekomen.

In Nederland heeft de RDW de registratie versoepeld en de planningshorizon verbreed, zie hiervoor dit eerdere bericht van TLN. Dit lijkt op dit moment voldoende te zijn om de introductieproblemen op te lossen.

Andere lidstaten hebben vergelijkbare oplossingen of kiezen ervoor niet te handhaven tot einde van dit jaar. Dit is uiteindelijk maar een doekje voor het bloeden, omdat dit alleen maar zinvol is wanneer de voertuigen alleen maar in de betreffende lidstaat blijven. Zodra je de grens overgaat wordt dit namelijk wel gehandhaafd. De IRU heeft de Europese Commissie daarom aangeschreven in de hoop een Europese oplossing te vinden.

Zorgen beschikbaarheid

Ook als die oplossing komt, moet er later alsnog een smart tacho 2 geïnstalleerd worden. TLN maakt zich vooral zorgen over de late beschikbaarheid van de smart tacho 2 in relatie tot de retrofit. Het aantal bestaande voertuigen dat nog voorzien moet worden van de smart tacho 2 is vele malen hoger dan het aantal nieuwe voertuigen. Nu de smart tacho 2 eindelijk beschikbaar is, wordt deze vooral ingezet om de nieuwe voertuigen te voorzien. Het tijdvenster om het bestaande wagenpark te retrofitten is al krap en wordt nog krapper door het uitstel in nieuwe voertuigen. Met de ruimere tijdsvensters vanaf 1 oktober 2023, om tachografen te kunnen kalibreren, biedt de RDW een oplossing om eventuele capaciteitsproblemen in werkplaatsen te reduceren.

Daarom monitoren wij de beschikbaarheid van tachografen en de werkplaatscapaciteit voor de retrofit, samen met de IRU. Het formulier hiervoor is te vinden op onze website. Zie ook onze Q&A over de smart tacho 2.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.