Stilstand LZV’s vanwege lengte afzetcontainers

Het vervoer met afzetbakken of containers op LZV’s zorgt voor veel problemen. Steeds vaker worden boetes uitgeschreven omdat de bakken te lang zijn. De politie heeft aangegeven hier meer op te gaan handhaven. Ook over de meetwijze van de bakken is veel onduidelijkheid.

De problemen hebben betrekking op het vervoer van 40 m3 afzetcontainers. Dit is in de afvalsector een veel gebruikte maat. Het gaat om bakken met een buitenlengte van ca. 7m. Er passen er twee op een combi (bakwagen met aanhangwagen). Door de komst van de LZV (in 2000) werd het mogelijk nog een derde bak mee te nemen. Uit milieu- en efficiency oogpunt zijn steeds meer vervoerders naar LZV’s overgegaan. Inmiddels zijn er naar schatting tussen de 100 en 125 LZV’s voor het vervoer van afzetcontainers in gebruik. Ze functioneren tot volle tevredenheid en het heeft nooit tot problemen geleid. Door het aangescherpte handhavingsbeleid zijn veel van deze LZV’s nu tot stilstand gekomen. Hoe is dat mogelijk?

Te lang
LZV’s in de afvalsector bestaan meestal uit een bakwagen met een dolly en trailer. Jarenlang werd er bij controles enkel gekeken naar de maximale combinatielengte van 25,25 m. De meeste LZV’s met drie 40 m3 afzetbakken (één op de bakwagen en twee op de trailer) blijven binnen die maat. Sinds enkele maanden wordt er echter ook gehandhaafd op de trailerlengte. Het komt erop neer dat een LZV-trailer met twee afzetbakken aan dezelfde buitenafmetingen moet voldoen als een trailer met een vaste opbouw. Daar gaat het mis. Een containerchassis met twee 7 m afzetbakken is te lang en kan daar niet aan voldoen. Bij aanhouding betekent dit een forse boete en het afladen van een van de bakken.

Geen optie
De eis waarop nu gehandhaafd wordt, is niet nieuw, maar er is in de afgelopen twintig jaar ook nooit naar gekeken. Het is nooit een aandachtspunt geweest. Bedrijven in de afvalsector hebben volop geïnvesteerd in LZV’s en vanuit het niets kunnen ze ineens niet meer gebruikt worden. Daar komt het in feite op neer. Het aanpassen van de bakken is ook geen optie. Het gaat hier om een standaard maat die al tientallen jaren in gebruik is en waarvan er vele duizenden in omloop zijn.

Niet makkelijker
Een bijkomend probleem betreft het vaststellen van de juiste lengte van een trailer met afzetbakken. Bij controles werden altijd alle delen van de afzetcontainer bij de meting meegenomen. Een rechter heeft recent besloten dat de zogenaamde langsaanslagen en haken/optrekogen niet meetellen. De politie heeft haar beleid hierop aangepast, maar dat is inmiddels voor wat betreft de uitstekende haak/oog weer teruggedraaid. Die tellen nu dus weer wel mee. Het maakt de hele kwestie er niet makkelijker op.

Grote gevolgen
Voor de bedrijven in de afvalsector heeft de maatregel grote logistieke en kostentechnische gevolgen. In het kader van duurzaamheid, doorstroming en efficiency is het ook niet uit te leggen dat de LZV’s voor dit werk niet meer kunnen worden ingezet. Vooral ook omdat LZV’s in deze sector juist op deze punten optimaal scoren, ze aan alle veiligheidseisen voldoen én binnen de wettelijke lengte van 25,25m blijven. TLN wil daarom graag een oplossing waarmee de combinaties weer de weg op kunnen. Een verzoek om overleg ligt al bij het ministerie van IenW.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris