Subsidieregelingen laadinfrastructuur: SPRILA en SPULA

In het najaar starten de subsidieregelingen Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) en Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA). Met de nieuwe regelingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen ondernemers subsidie aanvragen om laadinfrastructuur aan te leggen. Ook is er geld beschikbaar voor advies.

De subsidieregelingen vergoeden een deel van de kosten voor de aanleg van laadinfrastructuur en bijbehorende batterijopslag voor verschillende doelgroepen. Daarnaast verstrekt de SPRILA subsidie voor advies over de aanleg van laadinfrastructuur.


Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 24 september (SPRILA) en 1 oktober (SPULA) via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar staat ook meer informatie over het aanvraagproces. De RVO organiseert twee webinars over de nieuwe regelingen:


Tijdens deze webinars is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Interesse? Zet de datum in je agenda en meld je aan via de website van de RVO.

Lees ook: Modelovereenkomst Laadinfrastructuur voor elektrisch laden bij je collega nu beschikbaar